Powrót

Usunięcie wpisu z rejestru karnego


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający usunąć z rejestru karnego w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o usunięcie z rejestru karnego?

  Krajowy Rejestr Karny jest instytucją gromadzącą dane osób i podmiotów karanych. Dane te są przechowywane w specjalnych bazach danych, które są na bieżąco aktualizowane. Są one bardzo istotne podczas prowadzenia postępowań karnych, ponieważ można w ten sposób sprawdzić, czy dana osoba była już wcześniej karana. Dane z rejestru karnego często są także istotne dla potencjalnego pracodawcy. Podczas rekrutacji w wielu branżach konieczne jest dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o niekaralności, dlatego każdy wpis do takiego rejestru może być potencjalną przeszkodą w znalezieniu pożądanej posady.

  Czy usunięcie z rejestru karnego jest możliwe?

  Tak, usunięcie z rejestru karnego jest możliwe w przypadku wcześniejszego wpisania do niego. Działa to w ten sposób, że po określonym czasie skazanie uznawane jest za niebyłe, dlatego informacje na jego temat usuwane są automatycznie po upływie tego czasu z rejestru karnego. Nazywa się to zatarciem skazania. W zależności od tego, jaką karę otrzymała dana osoba, czas zatarcia skazania będzie się różnił. Osoba, której skazanie uległo zatarciu, może określać się jako osoba niekarana. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są przestępstwa na tle seksualnym, których ofiarą była osoba małoletnia. Tego typu przestępstwa nie zacierają się nawet po upływie wielu lat i wzmianka o nich zawsze będzie obecna w Krajowym Rejestrze Karnym.

  Kiedy następuje usunięcie z krajowego rejestru karnego?

  Okres, po którym następuje zatarcie skazania, liczy się od momentu zakończenia odbywania kary. Może on być także liczony od daty przedawnienia wykonania kary lub darowania jej. Przykładowe okresy zatarcia skazania:

  • przy karze grzywny: 1 rok,
  • przy karze ograniczenia wolności: 3 lata,
  • przy karze pozbawienia wolności: 10 lat,
  • przy zawieszeniu wykonania kary: 0,5 roku od chwili zakończenia się okresu próby,
  • przy odstąpieniu od wymierzenia kary: 1 rok po wydaniu wyroku.

  Jak widać, w większości nie są to zbyt długie okresy, dlatego każda osoba po odbyciu kary ma szansę na poprawę oraz na nowy start bez wpisu do rejestru karnego, który może utrudniać zdobycie wymarzonej pracy.

  W przypadku kary pozbawienia wolności do lat 3 możliwe jest wcześniejsze zatarcie skazania po złożeniu odpowiedniego wniosku do sądu. Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o wcześniejsze uznanie skazania za zatarte, zostanie ono usunięte z Krajowego Rejestru Karnego już po 5 latach od odbycia kary.

  Czasem jednak zdarza się, że podczas kolejnego postępowania karnego zatarcie skazania nie jest respektowane. Przez to osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, może otrzymać wyższy wyrok za czyn, którego się dopuściła. Warto zwrócić więc uwagę na to, aby zatarcie wcześniejszego wyroku było respektowane podczas kolejnego postępowania karnego.

  Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach, takich jak usunięcie z rejestru karnego, skonsultuj się z naszą Kancelarią Prawną UBI IUS w Lublinie. Nasi prawnicy z pewnością zajmą się Twoją sprawą oraz dopilnują, abyś został potraktowany sprawiedliwie.

   

  TELEFON: 600 096 744

  Kancelaria prawna UBI IUS Sp. z o.o.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!