Powrót

Zniesławienie i pomówienie


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy, adwokaci od spraw o zniesławienie i pomówienie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o zniesławienie i pomówienie?

Zniesławienie należy do tego rodzaju przestępstw, których efektem jest naruszenie godności człowieka. Szczegółowe informacje o nim znajdziemy w artykule 212 § 1 Kodeksu Karnego. Stanowi on, że zniesławieniem nazywamy takie zachowanie, którego skutkiem jest utrata zaufania do ofiary zniesławienia przez społeczność ( lokalną lub nawet w znaczeniu ogólnopolskim, jeśli narzędziem dokonania przestępstwa był internet ) lub poniżenie doświadczane przez ofiarę ze strony tej właśnie społeczności.

Skutkiem utraty zaufania mogą być problemy z wykonywaniem zawodu, piastowaniem określonego stanowiska lub prowadzeniem działalności biznesowej. W myśl artykułu 212 karą za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna lub nawet ograniczenie wolności do roku. Oskarżającym jest w takich przypadkach osoba poszkodowana,inicjuje ona wszczęcie postępowania cywilnego. Według obowiazujących w Polsce przepisów prawa zniesławionym może poczuć się nie tylko osoba fizyczna, ale też grupa osób fizycznych, osoba prawna, instytucja oraz organizacja nie posiadająca osobowości prawnej. Czym konkretnie jest zniesławienie? Przykładem może być umieszczenie w sieci internetowej nieprawdziwej informacji sugerującej, że np. dana osoba ukrywa przed otoczeniem swoje niemoralne postępowanie. Inny przykład- wpis w internecie, który sugeruje, że dana firma oszukuje swoich klientów.

Są różne rodzaje pomówień. Można się dopuścić tego przestępstwa nie tylko poprzez internet, prawo na równi traktuje również takie, które dokonane zostały ustnie. Zniesławienie podlega karze zarówno wtedy, gdy osoba dopuszczająca się go osiągnęła planowany skutek ( czyli udało jej doprowadzić do nadszarpnięcia dobrego wizerunku poszkodowanej osoby ) jak i wtedy, gdy swojego celu nie osiągnęła. Jaka kara grozi tym, którzy popełniają przestępstwo zniesławienia?

Artykuł 212 § 3 k.k. stanowi, że sąd posiada prawo do nałożenia na popełniającego ten czyn karalny obowiązku wypłacenia nawiązki osobie, która była adresatem szkalujących ją pomówień. Sąd może też nakazać wpłatę pieniędzy na konto Polskiego Czerwonego Krzyża lub innej organizacji prospołecznej wskazanej przez osobę poszkodowaną. Istnieje również możliwość takiej formy publikacji wyroku, aby dostęp jego treści miało jak najwięcej ludzi.

Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą na: usuwanie negatywnych wpisów w internecie

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!