Powrót

Odstąpienie od umowy


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Odstąpienie od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego?

Niejednokrotnie zdarza się, że jedna lub obie strony umowy będą chciały odstąpić od niej, a co z tym się wiąże zrezygnować ze skutków zobowiązania. Zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje umowne oraz ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Jednakże należy pamiętać, iż przepisy odnoszące się do ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania do umownego prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 395. jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywane jest poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Art. 396. głosi, że jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno odstąpić od umowy poprzez zapłatę oznaczonej sumy, oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne jedynie wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Warunkiem koniecznym skorzystania z umownego prawa odstąpienia od zobowiązania jest zawarcie ważnej umowy. Jednakże powinna ona zawierać zastrzeżenie, że jedna lub obie strony będą miały prawo do odstąpienia od umowy. Powinna ona zawierać konkretną datę lub zdarzenie przyszłe, lecz musi być ono pewne. W sytuacji braku wskazania terminu końcowego klauzula traci ważność. Orzecznictwo wskazuje, iż pominięcie terminu końcowego w klauzuli jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 395. 1. KC. Klauzula może zawierać również zdarzenia przyszłe i niepewne.

Czytaj też: sprawy cywilne pomoc prawna Lublin

Wymienić tu można przede wszystkim okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. Również w tym przypadku trzeba wskazać termin. Art. 395. 2. KC nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Określa on rezultat wykonania tego prawa oraz obowiązku stron na wypadek odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia ma skutek ex tunc (z mocą wsteczną), jednak strony mogą w umowie postanowić, iż odstąpienie doprowadzi do skutku ex nunc (na przyszłość). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i szukasz porady prawnej w kwestii odstąpienia od umowy na podstawie Kodeksu cywilnego, zapraszamy do naszej kancelarii lub do kontaktu telefonicznego.

 

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!