Powrót

Roszczenie negatoryjne prawnik


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy pomagający w sprawach o roszczenie negatoryjne

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o roszczenie negatoryjne?

Roszczenie negatoryjne jest jednym z dwóch rodzajów roszczeń, które służy ochronie prawa własności rzeczy przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Roszczenie negatoryjne oprócz naruszenia prawa własności przez pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą, obejmuje również inne zdarzenia nieobjęte interwencją w postaci przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaniechania naruszeń.

Roszczenia negatoryjne obejmują jedynie bezprawne działania człowieka, które są dokonywane wbrew woli właściciela, a także bez upoważnienia ustawowego. Podstawą roszczeń nie mogą być działania sił przyrody. Roszczenie negatoryjne może zarówno przywrócić stan zgodny z prawem (wyeliminowanie korzystania z rzeczy przez osobę do tego nieuprawnioną lub przywrócenie do poprzedniego stanu rzeczy, z której korzystano) jak też zaniechać naruszenia.

Celem roszczenia o zaniechanie naruszeń jest zobowiązanie do poszanowania cudzego prawa własności. Wyrok, który zapada podczas procesu negatoryjnego powinien szczegółowo określać obowiązki pozwanego, a także wskazać działanie niemożliwe do podjęcia dla pozwanego. Prawo wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym ma właściciel, który będzie musiał przedstawić dowód własności. Jeśli jednak posiada rzecz, może skorzystać z domniemania własności przemawiającego na jego korzyść. Art.341 k.c. głosi, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym, a pozwanym w procesie negatoryjnym jest osoba, która dokonała naruszenia własności w inny sposób niż pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Potrzebujesz pomocy w kwestii roszczenia negatoryjnego?

Zapraszamy do kancelarii Ubi ius. U nas możecie liczyć na profesjonalną poradę prawną i rzetelną obsługę.

Kancelaria Prawna UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
biurowiec COMBO IT
20-531 Lublin

TELEFON: 600 096 744

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!