Powrót

Sprawy cywilne pomoc prawna – prawnik od spraw cywilnych


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spraw cywilnych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach cywilnych?

Pod pojęciem prawa cywilnego kryje się niezwykle rozległy zasób kwestii prawnych, które mogą dotykać niemal każdej dziedziny działalności człowieka. Regulacje te obejmują wiele aspektów na każdym etapie życia: od narodzenia, a nawet poczęcia, aż po śmierć. Dotyczą stosunków między osobami fizycznymi, ale też spółkami i przedsiębiorcami. Dziedzina ta jest niezwykle obszerna, dlatego sprawy cywilne odznaczają się skomplikowanymi procedurami. Właśnie dlatego w przypadku ewentualnych sporów niezbędna jest pomoc dobrego prawnika od spraw cywilnych.

Działania naszej kancelarii obejmują kompleksową pomoc zarówno w procesie przedsądowym, jak i reprezentację Klienta w późniejszym czasie, już przed sądem. Zajmujemy się fachowym doradztwem dotyczącym przysługujących uprawnień. Informujemy, jak dochodzić swoich praw w przypadku sporów ze sprzedawcami, nieuczciwymi przedsiębiorcami albo zakupu wadliwych towarów.

Udzielamy pomocy w przypadku negocjacji dotyczących kupna/sprzedaży, finalizacji transakcji i zawierania umów dotyczących obrotu nieruchomościami. Reprezentujemy zgłaszające się do nas osoby w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, ochrony własności, służebności, zasiedzenia i eksmisji, mieszkań spółdzielczych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Prowadzimy sprawy o odszkodowania przeciwko firmom ubezpieczeniowym, sprawy o zapłatę wierzytelności z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także sprawy o naruszenie dóbr osobistych.

Zajmujemy się kwestiami spadkowymi, w tym takimi jak: stwierdzenie nabycia spadku (pomagamy przygotować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku), podważenia testamentu, podziału, odrzucenia i zabezpieczenia spadku.

Analizujemy poszczególne okoliczności i fakty danej sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Przygotowujemy i opiniujemy umowy cywilno-prawne, prowadzimy negocjacje, a w razie ich niepowodzenia uczestniczymy w postępowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika. Jako doświadczeni prawnicy od spraw cywilnych wielokrotnie mieliśmy okazję uczestniczyć w posiedzeniach, analizować tok sprawy czy sporządzać pisma procesowe, dlatego zakres oferowanej przez nas pomocy jest naprawdę szeroki.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!