Powrót

Przedsądowa windykacja pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający w przedsądowej windykacji - skuteczna windykacja Lublin

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy przedsądowej windykacji.

  Niejedna firma boryka się z problemem nieterminowego regulowania należności przez nieuczciwych kontrahentów. Zatory finansowe w spółce mogą przyczyniać się do przejściowych trudności, a nawet utraty płynności finansowej. To z kolei grozi nawet ogłoszeniem upadłości. By zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, warto odpowiednio wcześnie reagować i egzekwować spłatę. Można to zrobić na etapie tzw. windykacji przedsądowej nazywanej też niekiedy polubowną.

  Jak wskazuje sama nazwa, najistotniejszą cechą tych działań jest to, że są ostatnią próbą odzyskania pieniędzy przed skierowaniem sprawy na ścieżkę sądową. Dla dłużnika jest to w zasadzie ostatni moment i szansa na to, by uniknąć procesu, związanych z nim kosztów i późniejszych spotkań z komornikiem. Dla wierzyciela z kolei to sposób na szybszą i prostszą formę odzyskania należności.

  Jeśli władze przedsiębiorstwa lub osoba prywatna zdecydują się skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się windykacją przedsądową, mają możliwość w krótkim czasie zakończyć sprawę i skutecznie odzyskać dług. W wyspecjalizowanych podmiotach pracują bowiem prawnicy, którzy potrafią uzyskać informacje na temat realnej sytuacji finansowej dłużnika. Tym samym mogą opracować prognozy spłaty zadłużenia albo sporządzić stosowną ugodę, w której dłużnik uzna swój dług i zobowiąże się do jego spłacenia.

  Zwykle cały proces rozpoczyna się od wykonania telefonu i ustalenia przyczyn zwłoki i przewidywanego terminu płatności. Jeśli upomnienie nie przyniesie rezultatów, wtedy pracownicy firmy przypominają o upływającym terminie i wysyłają wezwanie do zapłaty. Jeśli przesłany dokument i kolejne telefoniczne ponaglenie nie skutkują, wówczas wysyła się drugie wezwanie do zapłaty. Oznacza się w nim nie tylko termin, ale też grożące dłużnikowi sankcje. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pisemnej deklaracji o uznaniu długu. Dalsze uchybianie terminom wiąże się z przesłaniem przedsądowego wezwania do zapłaty i ponownym kontaktem telefonicznym. Nieskuteczność wymienionych środków w ramach windykacji przedsądowej daje podstawę do wystąpienia z pozwem.

  Czym jest windykacja?

  Dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju windykacja oznacza to samo, co egzekucja dokonywana przez komornika. Według przepisów obowiązującego w Polsce prawa są to jednak dwa różne rodzaje postępowań. Dotyczą one tego samego tematu i stąd zapewne wynika ta często spotykana pomyłka. Windykacją nazywamy czynności podjęte w celu odzyskania własności dokonywane przez uprawnione do tego podmioty w ramach przepisów prawa. Wyróżniamy dwa jej rodzaje. Pierwszym jest ta nazywana polubowną. Dłużnik otrzymuje wtedy oficjalne pisma wzywające go do zwrotu zaległych pieniędzy. Mogą one zawierać także noty odsetkowe oraz ostrzeżenie mówiące o tym, że brak uregulowania należności w określonym w piśmie terminie będzie skutkował skierowaniem tej sprawy na drogę sądową. Dłużnik powinien mieć świadomość tego, że jeżeli do tego dojdzie, to on będzie musiał pokryć koszt związany z wszczęciem i dalszym prowadzeniem sprawy sądowej. Możliwa jest także ugoda pomiędzy obiema stronami sporu- dłużnikiem i wierzycielem. W jej ramach dług może zostać rozłożony na raty, aby dłużnikowi wygodniej było go spłacić. Dzięki temu sprawa nie trafi do sądu.

   

  Jakie są etapy windykacji należności?

  1.Windykacja polubowna: w ramach windykacji polubownej:

  • udzielamy porad prawnych, które mają na celu wstępne zweryfikowanie specyfiki sprawy,
  • zawieramy umowę o pomoc prawną,
  • po dokładnym sprawdzeniu zagadnień prawnych, a także przekazaniu stosownej dokumentacji, przekazujemy ustną lub pisemną opinię prawną wraz z dokładnym opisem problemu i podaniem odpowiedniego sposobu prowadzenia sprawy,
  • sporządzamy profesjonalne wezwanie do zapłaty,
  • nawiązujemy kontakt z dłużnikiem i przeprowadzamy negocjacje,
  • przygotowujemy harmonogram spłaty, monitorujemy spłatę długu,
  • zajmujemy się prowadzeniem korespondencji,
  • przygotujemy ugodę.

  2.Droga sądowa (postępowanie sądowe):

  • sporządzamy pozew sądowy wraz z innymi pismami procesowymi,
  • reprezentujemy Klienta przed sądem,
  • ubiegamy się o orzeczenie nakazujące spłatę długu wraz z możliwymi odsetkami, wynikającymi z opóźnieniami w płatnościach.

  3. Egzekucja komornicza:

  • przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji,
  • ustalamy majątek dłużnika wraz z najskuteczniejszymi sposobami egzekucji,
  • współpracujemy z komornikiem sądowym, aby przeprowadzić skuteczną egzekucję należności.

  Mieszkasz w Lublinie lub w okolicach stolicy województwa i potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie dotyczącej windykacji? Skontaktuj się z kancelarią prawną i windykacyjną UBI IUS. Zatrudnieni tam prawnicy mają duże doświadczenie w temacie windykacji. Przekonało się o tym już wielu mieszkańców naszego regionu, którym kancelaria ta skutecznie pomogła w rozwiązaniu ich problemów. Aby umówić się na spotkanie w biurze UBI IUS zadzwoń lub napisz. Zrobimy wszystko, aby doprowadzić do zakończenia sprawy, z którą się do nas zgłosisz w taki sposób, abyś był usatysfakcjonowany jej końcowym rozstrzygnięciem. Wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie przewiduje polskie prawo, aby osiągnąć ten cel.

   

  WINDYKACJA PRZĘDSĄDOWA LUBLIN 

  ZADZWOŃ

   600 096 744

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!