Powrót

Nakaz zapłaty z Sądu pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający w przed sądowej windykacji oraz w uzyskaniu nakazu zapłaty z Sądu

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy uzyskaniu nakazu zapłaty z Sądu

  Otrzymanie nakazu zapłaty wiąże się najczęściej z dużymi emocjami. Każdy, kto otrzyma pismo sygnowane przez sąd, wzywające do spłaty długu w terminie dwóch tygodni, może poczuć silną złość i irytację. Osoba, która taki dokument odebrała, często pełna oburzenia twierdzi, że sąd niesprawiedliwie wziął stronę wierzyciela i nadał moc prawną jego wnioskowi o spłatę długu, który w opinii odbiorcy listu nie opiera się na prawdziwych informacjach. W takim przypadku można się spotkać z opinią odbiorcy takiego sądowego dokumentu mówiącą, że nie miał on zapewnionej możliwości zaprezentowania swoich racji w należytym stopniu.

  Zdarza się również, że nakaz spłaty długu wystosowany przez sąd spotyka się z taką obojętnością osoby, która go otrzymała, że zostaje on przez nią wyrzucony do kosza. Tego typu zachowanie nie wydaje się zbyt rozsądne. Powoduje oddalenie od siebie problemu tylko na chwilę. Lepiej nie zachowywać się w ten sposób ze względu na możliwe poważne konsekwencje.

  Nakaz zapłaty to orzeczenie, które wydaje sąd lub referendarz podczas niejawnego posiedzenia. Kiedy się uprawomocni, będzie mieć skutki prawne takie same jak wydany przez sąd wyrok. Posiedzenie niejawne oznacza przeprowadzenie posiedzenia bez udziału obu stron sporu lub ich przedstawicieli. Będący jego skutkiem dokument powstaje w oparciu o treść pozwu oraz dodatkowych materiałów podesłanych przez powoda. Argumentacja pozwanego nie jest przedmiotem obrad niejawnego posiedzenia. Nie oznacza to jednak, że wystosowanie przez sąd nakazu spłaty długu z automatu oznacza brak możliwości obrony dla pozwanego.

  Osoba wezwana poprzez pismo ( zawierające odpis pozwu ) do zapłaty otrzymuje dwa tygodnie czasu na podjęcie działań zmierzających do realizacji zawartego w dokumencie nakazu. W myśl przepisów prawa może ona zarówno zaakceptować postanowienie sądu i dokonać spłaty zaległości, jak i nie zgodzić się z nim i w związku z tym złożyć sprzeciw. Konsekwencją wyboru tej drugiej opcji będzie wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy, w czasie której dłużnik będzie miał szansę na zaprezentowanie własnej opinii dotyczącej sprawy. Sędzia po wysłuchaniu obu stron sporu wyda wyrok. Może on oznaczać zarówno oddalenie powództwa, jak i utrzymanie w mocy nakazu spłaty długu ( w całości lub w części ) połączone z przerzuceniem na dłużnika kosztów postępowania sądowego.

  Największa ilość sądowych nakazów spłaty długu wydawana jest w toku postępowania upominawczego. Jeżeli wobec sądowego pisma złożony zostanie sprzeciw, następuje utrata przez nie mocy prawnej. Postępowanie odbywa się w takiej sytuacji od nowa. Kiedy mamy do czynienia z postępowaniem nakazowym, sprzeciw nie pozbawia pisma mocy prawnej i nakaz sądowy uznawany jest za nadal obowiązujący.

  Zdecydowanie można stwierdzić, że sądowy nakaz zapłaty przyspiesza i usprawnia proces windykacji należnych pieniędzy.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!