Powrót

Przedsądowe wezwanie do zapłaty pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przygotowując przedsądowe wezwanie do zapłaty

  Problemem wielu osób działających w biznesie są nie do końca uczciwi kontrahenci, którzy nie spłacają swoich należności w terminie. Narażają w ten sposób firmę, której zalegają z płatnością na poważne problemy. W wyniku ich nieuczciwych działań może nawet dojść do upadku biznesu jako skutku powstania zatorów płatniczych. Jak można skutecznie walczyć z tym zjawiskiem, wciąż niestety często spotykanym w Polsce? Konieczna jest ze strony przedsiębiorcy reakcja, która musi nastąpić odpowiednio wcześnie. Najlepszym wyjściem z sytuacji wydaje się być wykorzystanie możliwości, jaką jest windykacja przedsądowa.

  Nazwa nie jest przypadkowa. Chodzi tutaj o przedstawienie zalegającemu z opłatami możliwości porozumienia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Będzie to dla niego ostatnia szansa uniknięcia tego właśnie sposobu rozwiązania problemu. Być może przemówi to do wyobraźni osoby, która jest nam winna pieniądze. Wejście na drogę sądową może bowiem oznaczać dla niej nieprzyjemności w postaci np. spotkania z komornikiem. Wierzyciel może więc liczyć na to, że windykacja przedsądowa zakończy się dla niego sukcesem i odzyska on należne mu pieniądze.

  Przeprowadzenie windykacji przedsądowej najlepiej jest powierzyć kancelarii prawnej, która ma duże doświadczenie w tym temacie. Prawnicy z takiej właśnie kancelarii bazując na swoim doświadczeniu będą potrafili prawidłowo określić aktualną sytuację materialną dłużnika i na tej podstawie oszacować, w jaki sposób i przez jak długi okres czasu będzie on mógł spłacać swoją należność, aby ostatecznie oddać wierzycielowi wszystkie należące mu się pieniądze. Wtedy mogą oni przygotować projekt ugody, na mocy której osoba mająca zaległości finansowe wobec klienta kancelarii uzna swoją winę i zobowiąże się do spłaty długu.

  Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu procedury windykacji przedsądowej jest telefon do dłużnika. Rozmowa z nim ma na celu ustalenie tego, jakie są powody niespłacania przez niego swojego długu oraz uzyskanie od tej osoby deklaracji spłaty należności przed upływem konkretnego terminu. Jeżeli dłużnik nie zareaguje, kolejnym krokiem jest doręczenie mu sporządzonego przez prawników wezwania do zapłaty. Może zdarzyć się, że osoba zalegająca z płatnościami nawet wtedy nie podejmie żadnych działań w kierunku wyjaśnienia sytuacji. Wtedy otrzyma on kolejne już wezwanie do zapłaty, tym razem zawierające wymagany termin jej dokonania oraz dokładny opis konsekwencji, jakie grożą dłużnikowi, jeśli nadal nie będzie chciał podjąć odpowiednich działań. Podjęta zostaje wtedy również przez kancelarię prawną próba uzyskania pisemnego uznania długu. Przekroczenie terminu spłaty długu podanej w wyżej wymienionym piśmie skutkuje rozpoczęciem procedury przedsądowej windykacji i kolejnej próbie nawiązania kontaktu telefonicznego z dłużnikiem. Jeżeli ten krok również okaże się nieskuteczny, wystosowany zostaje pozew. Oznacza to, że sprawa zostanie rozwiązana na drodze sądowej.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!