Powrót

Sprzeciw w EPU pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy pomagający w wniesieniu sprzeciwu w EPU

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy wniesieniu Sprzeciwu w EPU?

  Popularność elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) wynika ze znacznej oszczędności kosztów. W takiej sprawie opłata sądowa wynosi zaledwie ¼ zazwyczaj uiszczanej kwoty, zniesiona jest taksa skarbowa, a ponadto nie ponosi się wydatków na korespondencję pocztową, gdyż zostaje ona zastąpiona korespondencją elektroniczną. We wskazanym wypadku powód w łatwy sposób uzyskuje również nakaz zapłaty, który ma wygląd zwykłego elektronicznego wydruku (bez podpisów i pieczątek) wygenerowanego przez system e-sądu, czyli Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie.

  Jednak i dla pozwanego elektroniczne postępowanie upominawcze niesie pewne uproszczenia. Najważniejszym z nich jest ograniczenie formalności związanych z wniesieniem sprzeciwu w EPU. Według obowiązujących regulacji pozwany ma prawo w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw, który nie wymaga ani przedstawiania dowodów, ani uzasadnienia. Sam dokument nie musi też mieć żadnej określonej formy, może być nawet spisany odręcznie. Ważne jedynie, by zawierał konkretne oznaczenia. Należy więc wskazać strony postępowania, sąd, do którego się odwołujemy (Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny), podać sygnaturę nakazu zapłaty i złożyć czytelny podpis.

  Kodeks cywilny wskazuje, że sprzeciw w EPU wnosi się do sądu, w którym wydano nakaz zapłaty. Obecnie w Polsce funkcjonuje tylko jeden e-sąd. Jest to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie i tam trzeba skierować pismo, które nie podlega opłacie sądowej. Procedura jest więc dość prosta. Jednak pamiętać należy, że na złożenie sprzeciwu jest zaledwie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia listu z sądu z nakazem zapłaty. Dzień odebrania przesyłki nie jest uwzględniany, więc termin nalicza się od dnia następnego.

  Przy wnoszeniu sprzeciwu w EPU trzeba przedstawić zarzuty, jakie ma pozwany. Wydaje się to o tyle trudne, że do pozwu powód nie musi załączać dowodów ani dokumentów. Odniesienie się do jego twierdzeń wydaje się więc niemożliwe. Jednak prawnicy z kancelarii Ubi Ius wiedzą, jak konstruować takie dokumenty i co w nich zawrzeć, by sprzeciw okazał się skuteczny. Jeśli chcą Państwo skorzystać z ich wiedzy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!