Powrót

Adwokat alimenty – sprawy alimentacyjne


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od spraw alimentacyjnych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach alimentacyjnych?

Obowiązkiem, jaki polskie prawo nakłada na rodziców, jest zagwarantowanie dziecku środków niezbędnych do utrzymania do momentu, w którym będzie ono mogło samodzielnie się utrzymywać. Zazwyczaj samodzielność jest utożsamiana z osiągnięciem pełnoletniości lub zakończeniem edukacji na szczeblu wyższym, czyli po ukończeniu 24. roku życia. Tymczasem kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa bezsprzecznej granicy wieku, w którym dziecko traci przysługujące mu prawo do alimentów. Na rodzicach spoczywa obowiązek łożenia na utrzymanie nawet dorosłego dziecka, jeśli kontynuuje ono naukę lub nie utrzymuje się samodzielnie. W przypadku poważnej, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności taka powinność nie wygasa nigdy.

Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach tzw. obowiązek alimentacyjny może dotyczyć nie tylko rodziców względem dzieci, ale też dzieci względem rodziców, współmałżonków czy rodzeństwa wzajemnie wobec siebie.
Niemniej najczęściej mamy do czynienia z pierwszym przypadkiem. Alimenty na dziecko (np. urodzone w Lublinie lub innym mieście w Polsce) wynikają bezpośrednio z zasady równej stopy życiowej. Pojęcie to oznacza, że dzieci mają prawo żyć na podobnym poziomie, co rodzice, a zatem ci ostatni powinni zapewnić swoim podopiecznym podobny do własnego standard życia, status materialny.

Z drugiej jednak strony bezrobocie czy wyjątkowo niskie dochody nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego, chociaż wysokość zasądzonych kwot może ulegać zmianie. Nie ustala się jej bowiem na określonym poziomie raz na zawsze.

Do płacenia świadczenia alimentacyjnego powołuje się zazwyczaj jednego z rodziców, gdy dochodzi do separacji lub rozwodu. Wówczas małoletni pozostają przy matce lub ojcu, a strona, która bezpośrednio nie partycypuje w utrzymywaniu dzieci, musi płacić alimenty.

Jak wynika z doświadczenia prawników z naszej kancelarii prawnej (z siedzibą w Lublinie), dość często dochodzi do sytuacji, w której mimo zasądzonych alimentów, rodzic sprawujący opiekę nie może doczekać się należnych pieniędzy. W takim wypadku konieczne okazuje się złożenie odpowiedniego wniosku wraz z orzeczeniem sądu i wszczęcie procedury komorniczej.

Skuteczną opcją bywa też wniesienie wniosku egzekucyjnego bezpośrednio do pracodawcy ojca lub matki dziecka. Zatrudniający może potrącać alimenty na rzecz małoletnich z pensji dłużnika (zobacz: adwokat od długów). Innym sposobem jest egzekucja administracyjna, którą wszczyna organ samorządowy.

Jeśli żadna z powyższych form egzekwowania należności nie przyniesie skutku, pozostaje jeszcze Fundusz Alimentacyjny, jednak prawo do pobierania świadczeń z tego organu zależy od poziomu dochodów.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!