Powrót

Windykacja należności pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy od windykacji należności w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy windykacji naleźności?

Odzyskiwanie długu nie należy do prostych zadań. Jeśli dłużnik poczuwa się do regularnego spłacania należności, problemu właściwie nie ma. Gorzej, gdy spłata zobowiązania odciąga się w czasie, a osoba zadłużona nie poczuwa się do odpowiedzialności. Wówczas potrzebna będzie interwencja prawnika.

Na początku warto wykorzystać polubowne możliwości rozwiązania sporu i szukać porozumienia. W trakcie pertraktacji może okazać się, że opieszałość wynika z przejściowych kłopotów finansowych, trudnej sytuacji materialnej dłużnika, a nie próby oszustwa. Wówczas lepiej rozważyć rozłożenie długu na comiesięczne raty.
Na początku dobrym pomysłem jest również wysłanie listu z żądaniem dobrowolnego wykonania zobowiązania. W treści należy uwzględnić rodzaj zobowiązania, przytoczyć umowę i okoliczności powstania długu. Trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że zamierzamy podjąć kolejne działania, by odzyskać dług. Wezwanie będzie bazą, po której nastąpią kolejne etapy windykacji należności. W przypadku przedsiębiorców, którzy ociągają się ze spłatą, wezwanie jest konieczną formalnością, by można było w późniejszym czasie złożyć ewentualny pozew.

Brak porozumienia na tym etapie oznacza zwykle, że trzeba wszcząć postępowanie przed sądem. Najpierw należy zgromadzić wszystkie dokumenty i materiały, ustalić świadków, którzy mogliby potwierdzić zasadność żądania. Warto zrobić to jeszcze przed złożeniem pozwu. W sprawach gospodarczych bowiem przedstawianie dodatkowych dowodów na późniejszym etapie jest ograniczone.

Zwykle powództwo kieruje się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (np. w Lublinie). Jednak w przypadku wykonywania umów i związanych z tym windykacji należności możliwe jest skierowanie sprawy do sądu miejsca wykonania zobowiązania albo sądu właściwego dla siedziby wierzyciela. Jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 000 złotych, sprawę rozpatruje sąd rejonowy. W przypadku kwot powyżej 75 000 zł – w postępowaniu zwykłym i 100 000 zł – w postępowaniu gospodarczym kwestią zajmuje się sąd okręgowy.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!