Powrót

Windykacja pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

  Prawnicy od windykacji należności w Lublinie

  Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy windykacji?

  Kancelaria Ubi Ius z Lublina oferuje kompleksowe usługi prawnicze związane z windykacją i odzyskiwaniem należności wynikających z niedotrzymania umów, zaległych pożyczek, niespłaconych faktur, kar umownych, zaległości czynszowych i innych. Na początku podczas bezpośredniego spotkania z prawnikiem wyjaśnia się wszystkie kwestie związane z konkretną sprawą, następnie ustala się strategię działania. Zazwyczaj przybiera ona postać postępowania złożonego z trzech etapów: przedsądowego, sądowego oraz egzekucji komorniczej.

  Na początku dłużnikowi przekazuje się pisemne wezwanie do zapłaty (z oznaczoną dokładnie kwotą wierzytelności), a wraz z nim informację o tym, że wierzyciel nawiązał współpracę z profesjonalną kancelarią zajmującą się windykowaniem należności. W dokumencie zaznacza się jednocześnie, że brak terminowej spłaty do momentu oznaczonego w treści wezwania, będzie oznaczał skierowanie sprawy do sądu. Prawnik wskazuje dłużnikowi, że takie rozwiązanie będzie oznaczało dla niego dodatkowe koszty.

  Czasami, kiedy opóźnienia wywołane są przejściowymi trudnościami finansowymi, możliwe jest przeprowadzenie negocjacji, przygotowanie projektu ugody i zakończenie postępowania na tym etapie. Zwykle wtedy po stronie dłużnika ustanawia się dodatkowe zabezpieczenia (poręczenie, zastaw, hipoteka), zaś wierzyciel decyduje się na wydłużenie okresu spłaty wierzytelności i rozłożenie długu na raty.

  Jeśli strony nie zawrą porozumienia, wówczas prawnicy z kancelarii Ubi Ius z Lublina przystępują do windykacji procesowej. Na tym etapie najważniejsze jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku sądu. Jednak zwykle wiąże się to z odpowiednim przygotowaniem do sprawy: złożeniem stosownych oświadczeń i zgromadzeniem dokumentów. Wystąpienie z powództwem i skierowanie sprawy na ścieżkę sądową musi zostać poprzedzone tymi czynnościami.

  Prawnicy z naszej kancelarii podejmują stosowne działania, sporządzają dokumentację i reprezentują klientów przed sądem, uczestnicząc w rozprawach, ale też podczas przesłuchań świadków. Od momentu wszczęcia postępowania starają się też o zabezpieczenie roszczenia, by na ostatnim etapie możliwa okazała się sprawna i skuteczna egzekucja.

  Zapraszamy do skorzystania z infolinii

  Zadzwoń do nas – oddzwonimy!