Powrót

Obsługa prawna gmin – kancelaria


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci / Radcy prawni / obsługa prawna gmin w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy obsłudze prawnej gmin?

Nasza kancelaria zajmuje się wszechstronną obsługą prawną gmin, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów sektora publicznego. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w różnych zagadnieniach prawa.

Funkcjonowanie jednostek samorządowych w znacznym zakresie zależy od uregulowań prawnych, dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo dla podmiotów różnych szczebli. Zajmujemy się przygotowywaniem nowych i analizowaniem istniejących aktów prawa terytorialnego. Opracowujemy wewnętrzne regulaminy, statuty, zarządzenia i uchwały zgodnie z ogólnie obowiązującymi regulacjami. Sporządzamy również ekspertyzy, opinie prawne i wzory decyzji administracyjnych. Sprawdzamy już funkcjonujące akty i dokumenty w kontekście zgodności z przepisami, a także analizujemy je pod kątem ewentualnych zmian. Przygotowujemy umowy i negocjujemy ich warunki z podmiotami nawiązującymi współpracę z jednostkami publicznymi.

Oferujemy obsługę prawną gmin w zakresie wydatkowania środków publicznych, dotacji unijnych, nadzoru nad inwestycjami oraz zamówieniami publicznymi, jak również podczas windykacji należności. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem oświatowym, cywilnym i innymi dziedzinami. Sprawujemy kontrolę prawną nad różnego typu postępowaniami, w tym nad realizacją wytycznych wskazanych w ustawie o czystości i porządku w gminach oraz prawidłowym wykorzystaniem dotacji przyznanych podlegających gminie placówkom.

Prowadzimy wewnętrzne audyty legislacyjne, a szczegółowe wyniki wraz z rekomendacjami dostarczamy do władz jednostki samorządu terytorialnego.

Nasi prawnicy reprezentują podmioty sektora publicznego w sporach i postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądami  powszechnymi oraz przed agendami przeprowadzającymi kontrole dotyczące np. wdrażania projektów unijnych. Pośredniczymy w negocjacjach z partnerami społeczno-gospodarczymi i biznesowymi, a w razie potrzeby zajmujemy się obsługą prawną gmin w postępowaniach windykacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!