Powrót

Przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych – kancelaria


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci / Radcy prawni / przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy przygotowywaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych?

Umowy cywilnoprawne to umowy, których zasady regulują przepisy kodeksu cywilnego. Pod tym pojęciem najczęściej  rozumie się umowy zawierane wówczas, gdy pracodawcy zależy na realizacji określonych czynności lub zadań, ale nie ma zamiaru zatrudniać pracownika na zasadach umowy o pracę. Jednak wśród tego rodzaju dokumentów są też inne formy porozumień, niekoniecznie związanych ze stosunkiem pracy. Wymienić tu należy między innymi: umowy przedwstępne, umowy zamiany i sprzedaży, umowy najmu, leasingu, dzierżawy, komisu, umowy pożyczki i użyczenia, umowy poręczenia, darowizny czy wreszcie umowy spedycji i dostawy. Zasób jest więc całkiem spory.

Osoby fizyczne niezorientowane w normach prawnych bardzo często miewają problemy wynikające z niepoprawnie skonstruowanych, godzących w ich interesy porozumień. Właśnie dlatego tak ważne bywa skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnika, który orientuje się w obowiązujących regulacjach i na co dzień zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych.

W naszej kancelarii zdajemy sobie sprawę z tego, że ilość przepisów wchodzących w skład samego tylko kodeksu cywilnego może przytłaczać. Właśnie dlatego naszym Klientom oferujemy specjalistyczne wsparcie. W jego zakresie oferujemy analizowanie i sprawdzanie dokumentu, jaki zamierzacie Państwo podpisać. Wskazujemy punkty wątpliwe i zagrożenia wynikające z określonych zapisów. Doradzamy najdogodniejsze rozwiązania dopasowane do danej sprawy i celu, jaki nasz Zleceniodawca zamierza osiągnąć.

Zajmujemy się nie tylko przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych, ale w razie konieczności prowadzimy również negocjacje. W trakcie całego procesu pertraktacji dbamy o zabezpieczenie i ochronę interesów Klienta. Eliminujemy ewentualne zagrożenia i stosujemy dopasowane do sprawy zabezpieczenia. Rzetelnie wywiązujemy się z powierzonych obowiązków. Weryfikujemy umowy i kontrakty pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Udzielamy również porad prawnych dotyczących zapisów i zmian, jakie powinny się znaleźć w zawieranych umowach cywilnoprawnych.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!