Powrót

Kary umowne pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Prawnicy od kar umownych w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach kar umownych?

Kara umowna to odpowiednie rozwiązaniem w przypadku, kiedy dana strona chce zabezpieczyć wykonanie zobowiązania. Jednakże nie można zastosować kar umownych w każdym przypadku. Regulacje związane z karami umownymi zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Najczęstszym przykładem, którego pojawienie się wiązane jest przez strony z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych, jest zwłoka w wykonaniu umowy albo opóźnienie, a także złamanie zapisanych w umowie wprost zakazów.

Powszechne stosowanie kar umownych wynika z faktu, że kara umowna należy się wierzycielowi na zastrzeżony wypadek w danej wysokości, która nie jest związana z wysokością poniesionej szkody. Taka konstrukcja nie wiąże się z obowiązkiem udowadniania poniesionej szkody. Ustanowienie wysokości kary umownej w oderwaniu od stopnia naruszenia określonego obowiązku umownego i jego rodzaju w wielu sytuacjach godzi w słuszny interes strony, która jest obciążona taką karą.

W przypadku, kiedy potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu zastrzeżenia kary umownej albo w wyegzekwowaniu kary umownej, nasi profesjonaliści z UBI IUS służą z pomocą. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do kontaktu.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!

urlop do 24 lipca