Nowe prawo budowlane od 19 września 2020. Sprawdź, co się zmienia!

15.09.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Nowe prawo budowlane od 19 września 2020. Sprawdź, co się zmienia!

Dnia 19 września 2020 wchodzi w życie (największa z dotychczasowych) nowelizacja prawa budowlanego. Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane wraz z niektórymi innymi ustawami opublikowano w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471. Ukazał się jednolity tekst ze zmianami wprowadzonymi od 2019 roku do lipca 2020 roku. Co się zmienia? Przede wszystkim przepisy związane z samowolami budowlanymi, pozwoleniami na budowę i bezpieczeństwem pożarowym.

Przepisy będą korzystne dla osób budujących

Zgodnie z informacjami, które podało Centrum Informacyjne Rządu, przepisy zmienią się na korzyść budujących. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim nowe prawo ma zdecydowanie przyspieszyć i uprościć proces inwestycyjno-budowlany, a także zwiększyć stabilność decyzji podejmowanych w tym zakresie. W projekcie nowelizacji wskazano na: ujednoznacznienie niejasnych przepisów, ograniczenie biurokracji, zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a także uproszczenie przebiegu procesu inwestycyjnego.

Ułatwienie legalizacji niektórych samowoli budowlanych

Nowe przepisy regulują kwestię legalizacji niektórych samowoli budowlanych. Jeżeli budowę zakończono co najmniej 20 lat temu, będzie istniała możliwość zalegalizowania jej według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Będą jednak obowiązywały co do tego pewne zasady. Na początku należy przedstawić ekspertyzę techniczną, która potwierdzi, że samowolnie postawiony obiekt będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa podczas użytkowania go. Dodatkowo trzeba będzie przekazać urzędnikom: geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą obiektu, oświadczenie o terminie zakończenia budowy, oświadczenie o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Osoby, które będą korzystały z nowych przepisów, nie będą musiały uiszczać opłaty legalizacyjnej. Jest to ogromna korzyść dla właścicieli samowoli budowlanych i z pewnością zachęci ich do legalizacji. Jednakże należy pamiętać, że nowa procedura nie będzie dotyczyła właścicieli samowoli, dla których wydano nakaz rozbiórki przed datą 19.09.2020.

Nielegalne użytkowanie budynków? Będą nowe kary!

Obecnie obowiązują jeszcze przepisy, które przewidują jednorazowe nałożenie kary za użytkowanie obiektu budowlanego bez z naruszeniem przepisów Prawa budowlanego. Po jej opłaceniu nielegalne użytkowanie może trwać bez dalszych negatywnych konsekwencji finansowych w stosunku do inwestora. Od dnia 19.09.2020 wiele zmieni się w tym aspekcie. Przede wszystkim odpowiedzialność za nielegalne użytkowanie obiektu będzie ponosił inwestor i właściciel obiektu budowlanego. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia nielegalnego użytkowania, organ nadzoru budowlanego nie nałoży od razu kary, będzie miał obowiązek pouczyć inwestora, bądź też właściciela o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, pod warunkiem, że ma to zastosowanie, zrealizowania skutecznego poinformowania o zakończeniu robót budowlanych. Po upływie 60 dni od dnia doręczenia pouczenia przez organ dojdzie do kolejnego zweryfikowania, czy stan nielegalnego użytkowania obiektu nadal trwa. Jeśli tak jest, wymierzona zostanie kara za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Jeśli nielegalne użytkowanie nadal będzie miało miejsce, będą groziły kolejne sankcje pieniężne. Dzięki nowelizacji przepisów organy nadzoru budowlanego będą mogły wielokrotnie i w nieograniczony sposób wymierzać kolejne kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, której wysokość będzie równa połowie pierwszej z nich. Będzie to jednak możliwe w sytuacji, gdy stan nielegalnego użytkowania nie został zlikwidowany i upłynęło 30 dni od wymierzenia poprzedniej kary.

Zmiany dotyczące projektu budowlanego

Wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa budowlanego (19.09.2020) dojdzie do ogromnej zmiany jednego z najistotniejszych dokumentów dotyczących budowy domu – projektu budowlanego. Do tej pory był to dokument o jednolitej treści, natomiast od tej daty będzie on dzielił się na trzy ważne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany. To wszystko ma posłużyć zminimalizowaniu zbędnej biurokracji. W celu otrzymania stosownego pozwolenia na budowę inwestor będzie miał obowiązek złożyć 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu. Dodatkowo projekt techniczny będzie trzeba przedstawić w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub ze zgłoszeniem zakończenia robót.

Zmiany w związku z pozwoleniami na budowę

W związku z nowelizacją przepisów przedstawiono listę wszystkich czynności i robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, czy też jej zgłoszenia. Są to obiekty takie jak: wpłatomaty, paczkomaty, biletomaty, automaty do przechowywania przesyłek, automaty sprzedające różnego rodzaju produkty, automaty do wykonywania innych usług (o wysokości do 3 m włącznie). Dojdzie również do kluczowych zmian w związku z zasadami weryfikowania, czy określony budynek powstał całkowicie legalnie. Dotychczas nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę danego obiektu budowlanego i pozwoleniem na użytkowanie stwierdzano nawet po upływie wielu lat od jego wzniesienia. Zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od 19.09. 2020), gdyby od daty doręczenia lub ogłoszenia decyzji o pozwolenie na budowę obiektu lub pozwolenie na użytkowanie upłynęło 5 lat, decyzje te będą niepodważalne. Nowe przepisy wpłynął na uproszczenie i przyspieszenie wydawania pozwoleń na budowę, a także przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora w określonych przypadkach.

Nowe przepisy w związku z bezpieczeństwem pożarowym

Warto wspomnieć jeszcze o istotnej zmianie, dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego. Od wejścia w życie nowelizacji dnia 19 września 2020, osoba, która chce przeprowadzić zmianę sposobu użytkowania budynku, znacząco wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie miała obowiązek przeprowadzenia ekspertyzy rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jakie to mogą być sytuacje? Na przykład sytuacja, gdy mieszkanie zostanie przekształcone w przedszkole. Będzie się to wiązało z otrzymaniem wymaganej ekspertyzy.

Żródło:

  • https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/od-wrzesnia-2020-r-rewolucja-w-prawie-budowlanym