Odszkodowanie po śmierci byłego męża, kiedy przysługuje?

14.03.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Odszkodowanie po śmierci byłego męża, kiedy przysługuje?

W pewnych przypadkach można starać się o odszkodowanie z tytułu śmierci byłego męża, o czym w Polsce wciąż wie niezbyt wiele osób. Warto więc dokładniej przyjrzeć się temu tematowi, dotyczyć on może bowiem wielu mieszkańców naszego kraju.
Jeżeli winą za rozpad związku w toku postępowania rozwodowego została uznana jedna ze stron, a w wyniku rozstania ta osoba, która uznana została niewinną znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość nałożenia przez sąd obowiązku płacenia alimentów przez winnego rozwodu. Może również do tego dojść wtedy, gdy rozwód orzeczony zostaje bez wskazania winnej temu osoby, ale jedno z byłych już małżonków po rozstaniu zagrożone jest biedą, nie jest w stanie utrzymać się. Należy pamiętać o tym, że starać się o odszkodowanie może kobieta, która w chwili śmierci byłego męża miała prawo do otrzymywania od niego alimentów.

Jako przykład zostanie poniżej opisany przypadek jednej z klientek naszej kancelarii prawnej, pani Anny. Podczas trwania małżeństwa nie podejmowała ona pracy zarobkowej pozostając w domu. Za jego utrzymanie odpowiadał mąż pani Anny, który pełnił funkcję dyrektora w oddziale jednego ze znanych banków. Jego pensja była na tyle wysoka, że para mogła prowadzić wygodne życie.

Przyczyną tego, że pani Anna zdecydowała się wystąpić o rozwód, była odkryta przez nią zdrada, jakiej dopuścił się jej mąż. Efektem prowadzonej przed sądem rozprawy było uznanie wyłącznej winy męża pani Anny za rozpad tego małżeństwa. Ponieważ jego była już żona w wyniku rozwodu znalazła się w trudnej sytuacji materialnej nie posiadając stałego źródła dochodu, dodatkowo został na niego nałożony obowiązek płacenia pani Annie alimentów.

4 miesiące po rozwodzie były mąż kobiety zginął tragicznie na drodze. Pani Anna zdecydowała się walczyć na drodze sądowej o odszkodowanie z tytułu śmierci byłego męża. Argumentowała to tym, że brak wpływających na jej konto alimentów oznacza dla niej ogromne problemy materialne. Efektem postępowania w tej sprawie było przyznanie pani Annie stałej renty.

Więcej na temat odszkodowań za śmierć znajdziecie tu: https://ubiius.pl/odszkodowanie-za-smierc/