Kim jest adwokat i co robi?

02.05.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Kim jest adwokat i co robi?

Adwokat jest często określany potocznie prawnikiem, jednakże jest to pojęcie bardzo ogólne i niejednoznaczne, może bowiem odnosić się również do radcy prawnego, sędziego, prokuratora, czy też osoby, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra. Jednakże te zawody, choć zajmujące się dziedziną prawa należy od siebie odróżnić. Warto głębiej zastanowić się nad pracą adwokata i specyfiką tego zawodu.

Adwokat to tytuł zawodowy, który określony został w artykule 1 ustawy 4 Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku. Osoba, która jest adwokatem, świadczy kompleksową pomoc prawną, począwszy od udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych i projektów aktów prawnych, a skończywszy na występowaniu w imieniu klienta przed sądami i urzędami.

Aktualnie zawód adwokata cieszy się ogromnym poważaniem i szacunkiem wśród społeczeństwa i należy do zawodów prestiżowych. Adwokat należy do wolnych zawodów, co oznacza, że nie może być zatrudniony na umowę o pracę. Zazwyczaj wykonuje swoją pracę w zespołach adwokackich lub indywidualnie np. prowadząc kancelarię adwokacką, gdzie służy poradami prawnymi.

 

Czym dokładnie zajmuje się adwokat?

Adwokat wykonuje pracę, która nie należy do najłatwiejszych. Przede wszystkim udziela wszelkich porad prawnych, zajmuje się obroną oskarżonych w sądzie (w sprawach karnych), a także występuje z ramienia stron przed sądem w wielu różnych sprawach z powództwa cywilnego. Ponadto sporządza wszelką dokumentację prawniczą, która wymaga specjalistycznej i dogłębnej wiedzy z zakresu prawa. Częstokroć zdarza się, że adwokat wybiera sobie specjalizację, w której chce się rozwijać i zajmować zawodowo. Adwokat, w zależności od specjalizacji świadczy pomoc z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, cywilnego, czy rodzinnego. W kwestiach spornych stara się doprowadzić do porozumienia, zaś w sytuacji, gdy ugoda jest niemożliwa, reprezentuje klienta przed właściwym sądem.