Nakaz zapłaty – co robić?

03.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Nakaz zapłaty – co robić?

W wielu różnych sprawach o roszczenia pieniężne sądy cywilne wydają nakazy zapłaty. Nie są one tożsame ze zwykłym postępowaniem sądowym. Może jednak okazać się, że nakaz zapłaty wcale nie jest nakazem sądowym. Może pochodzić z firmy windykacyjnej.

Zdarza się, że niektóre instytucje wykupują przedawnione długi, by uzyskać roszczenie, które już dawno się przedawniło. Nie należy poddawać się, gdyż jeśli podejmie się właściwe kroki prawne, to można uniknąć nieprzyjemności w związku z rygorystycznym i utrudniającym życie postępowaniem komorniczym. Sprawdź nasz artykuł i dowiedz się, co robić po otrzymaniu nakazu zapłaty!

Nakaz zapłaty – pierwsze kroki

Po otrzymaniu nakazu zapłaty warto sprawdzić wszelkie informacje w nim zawarte. Jeśli dokument jest prawomocny, obowiązuje 14 dni na podjęcie właściwych kroków. W sytuacji, w której wykazujesz się bezczynnością, może grozić Ci wszczęcie egzekucji komorniczej. Dlatego warto, abyś udał się do prawnika i uczynił go swoim pełnomocnikiem.

Co zrobić, by uniknąć egzekucji komorniczej?

Na spotkaniu z prawnikiem powinieneś omówić sytuację, w związku z którą otrzymałeś nakaz zapłaty z firmy windykacyjnej. Na tym etapie ustalacie, czy dług uznajesz, czy jest on przedawniony. W sytuacji, w której podejmiesz decyzję o polubownym rozwiązaniu sporu, najlepiej ustalić kompromisowe ustalenie spłaty. Jeśli okaże się, że roszczenie jest przedawnione, masz prawo sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty – pomoże Ci w tym Twój prawnik. O przedawnieniu nakazu, warto wspomnieć już w momencie pisania sprzeciwu, w celu uniknięcia ryzyka niesprawiedliwego uznania długu. Sprzeciw powinien być złożony w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Warto jednak wiedzieć, że nawet w sytuacji, gdy termin już upłynie, to warto skonsultować się z prawnikiem. Może okazać się, że jest jeszcze szansa na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Warto jednak podkreślić, że tego typu sprawy, bardzo często kończą się wygraną pozwanego, a co za tym idzie zasądzenia na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia prawnika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty, a postępowanie sądowe

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty może doprowadzić do unieważnienia nakazu, zaś sprawa pojawia się na wokandzie (w spisie spraw sądowych ułożonych według kolejności ich rozpatrywania w danym dniu). W trakcie rozprawy zarówno powód, jak i pozwany lub jego pełnomocnik przedstawiają swoje żądania i wnioski bazując na przepisach prawa. Kolejno Sąd orzeka częściowe lub całkowite utrzymanie nakazu zapłaty. Postępowanie sądowe może zakończyć się odrzuceniem pozwu, uchyleniem nakazu lub umorzeniem.

W kancelarii Ubi Ius pomagamy w sprawach związanych z otrzymaniem nakazu zapłaty. Masz pytania? Zadzwoń: 600 096 744