Co zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

04.09.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Co zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to pojęcie, które wiąże się z możliwością zredukowania lub całkowitego umorzenia zobowiązań osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ani też nie widnieje w żadnej spółce, a która znajduje się w sytuacji niewypłacalności.

Jest to stan, w którym majątek dłużnika jest zbyt niski, by pokryć zobowiązania dłużnika w stosunku do wierzyciela. Jednakże należy pamiętać, iż niewypłacalność różni się diametralnie od braku płynności finansowej, czyli sytuacji, w której osoba zadłużona nie posiada środków na bieżącą spłatę zobowiązania. Wówczas wszystkie długi mogą być uregulowane ze środków pozyskanych w wyniku zbycia środków trwałych, które stanowią część majątku dłużnika. Niewypłacalność konsumenta ma miejsce wtedy, gdy jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie i niemożliwym jest pokrycie zaciągniętych długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się bezpośrednio z postępowaniem sądowym.

Została ona wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. Natomiast 31 grudnia 2014 roku pojawiła się nowelizacja upadłości konsumenckiej, zaś 24 marca 2020 nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, wprowadzająca wiele istotnych zmian w upadłości konsumenckiej. Wpłynęło to na łatwość w ogłoszeniu upadłości, jednakże należy mieć na uwadze, że nie jest ona gwarancją uzyskania oczekiwanych efektów, czyli oddłużenia. Podstawowym założeniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie z całego lub części długów, których osoba fizyczna nie jest w stanie sama uregulować. Jednak warto mieć na uwadze to, że wiąże się to z tymi długami, które powstały jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Co zrobić, żeby ogłosić upadłość konsumencką?

Przede wszystkim należy podkreślić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się w sądzie. Osoba, która chce to zrobić musi wnieść sprawę do odpowiedniego sądu za pomocą wniosku. Może go złożyć przede wszystkim dłużnik, a także w niektórych sytuacjach jej wierzyciel. W trakcie drogi sądowej bardzo istotne jest uzasadnienie, iż dłużnik nie posiada żadnych możliwości, by spłacić swoje zobowiązania. Wniosek o upadłość konsumencką na pierwszy rzut oka nie wydaje się niczym skomplikowanym, jednakże wymaga od interesanta odpowiedniej wiedzy prawnej (wszelkich niezbędnych informacji związanych z obowiązującym w Polsce prawem).

Wniosek składa się na stosownym formularzu we właściwym sądzie rejonowym dla miejsca zadłużenia dłużnika. Formularz dostępny jest w siedzibach sądów, na stronach internetowych sądów, a także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/upadlosc-konsumencka. Wypełnienie wniosku oraz cały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej jest czasochłonny, wymaga znajomości prawa i wysiłku. Dlatego warto powierzyć tę sprawę w ręce profesjonalistów.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej znajdziecie tu: https://ubiius.pl/upadlosc-konsumencka-lublin/