Odszkodowanie za śmierć męża, co warto wiedzieć?

11.10.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Odszkodowanie za śmierć męża, co warto wiedzieć?

Faktem, którego nie da się zakwestionować, jest to, że szkoda i krzywda, na jaką narażono rodzinę osoby zmarłej w wypadku, powinna zostać w odpowiedni sposób zrekompensowana. Niestety bardzo często najbliżsi w najtrudniejszych chwilach nie potrafią uporać się z bólem, nie wspominając już o wszelkich formalnościach związanych z walką z ubezpieczycielem i odzyskiwaniem należnych pieniędzy. Szczególnie skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku śmierci współmałżonka.

Odszkodowanie za śmierć małżonka, dowiedz się co przysługuje

Sprawy o odszkodowanie za śmierć męża są wyjątkowo wymagające, a zasób roszczeń, o które można się wówczas ubiegać, okazuje się naprawdę szeroki. W takich kwestiach potrzebna staje się zazwyczaj profesjonalna pomoc kancelarii odszkodowawczej, której prawnicy oferują niezbędne wsparcie wdowie.

Jednym z podstawowych świadczeń, jakie przysługują żonie zmarłego, jest zadośćuczynienie, czyli jednorazowe świadczenie, które ma złagodzić smutek i cierpienia zarówno psychiczne, jak i fizyczne związane z odejściem najbliższej osoby. Chodzi tu nie tylko o poczucie przygnębienia, ale też inne straty moralne objawiające się poprzez samotność, rozgoryczenie, zniechęcenie, załamanie czy nawet stany depresyjne.

Warto wiedzieć, że polskie sądy uznają przede wszystkim faktyczny stopień zażyłości między osobami bliskimi, a nie więzy krwi. W związku z tym prawo do zadośćuczynienia lub odszkodowania za śmierć może przysługiwać żonie, dzieciom rodzicom, ale też konkubinie, jej dzieciom, dzieciom przysposobionym, a nawet teściom.

Odszkodowanie za śmierć męża jest świadczeniem przyznawanym wtedy, gdy następuje zauważalne pogorszenie statusu materialnego i sytuacji życiowej. Zazwyczaj ocena stanu opiera się na dokładnej analizie poszczególnych okoliczności. Uwzględnia się między innymi czynniki materialne (obniżenie dochodu, mniejszy budżet rodziny, trudne warunki wychowawcze), jak i niematerialne (np. gorszy stan zdrowia z powodu negatywnych przeżyć i emocji).

Poza odszkodowaniem za śmierć męża, żona może domagać się również zwrotu kosztów leczenia, jeśli przed zgonem było ono konieczne. Ponadto warto starać się również o zwrot wydatków związanych z pogrzebem, takich jak: opłata za miejsce na cmentarzu, za ceremonię żałobną, zakup nagrobka, trumny i ubrań dla zmarłego oraz rodziny, koszty wyprawienia stypy. Pamiętajmy, że zarówno w przypadku zwrotu kosztów leczenia, jak i pochówku niezbędne okaże się zgromadzenie wszelkich rachunków, paragonów, faktur i dowodów wpłat. Będą one stanowiły dowód w sprawie o należne pieniądze.

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za śmierć męża czy wreszcie zwrot kosztów związanych z wydatkami nie wyczerpują możliwości przysługujących świadczeń. W przypadku śmierci osoby bliskiej przyznawana jest też niekiedy renta odszkodowawcza. Ma ona na celu uzupełnić pomniejszone dochody osób, wobec których zmarły zobowiązany był płacić alimenty. Może też zostać zasądzona, jeśli zmarły dobrowolnie przekazywał środki na utrzymanie rodziny. Wysokość i zakres świadczenia dostosowuje się najczęściej do potrzeb uprawnionych, choć podczas wyliczania kwoty mają znaczenie również dochody i zarobki, jakie zmarły mógł osiągać.

 

Więcej informacji na temat odszkodowań za śmierć: https://ubiius.pl/odszkodowanie-za-smierc/

W kancelarii Ubi Ius pomagamy w sprawach związanych z otrzymaniem odszkodowania za śmierć. Masz pytania? Zadzwoń: 600 096 744