Powrót

Wypowiedzenie umowy najmu


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy pomagający w sprawach wypowiedzenia umowy najmu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach wypowiedzenia umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony może wystosować jedna ze stron, na warunkach, które określa umowa. Należy pamiętać, że umowa, w której nie określono czasu jej trwania uważa się także za umowę zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli więc w umowie zawartej na czas nieoznaczony nie zostały określone warunki jej wypowiedzenia, może ona zostać zerwana przy równoczesnym zachowaniu terminów ustawowych wypowiedzenia, które są określone w art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego. Terminy te wynoszą:

 • na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie,
 • najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc,
 • na trzy dni naprzód, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach,
 • na jeden dzień naprzód, gdy najem jest dzienny.

Wypowiedzenie umowy najmu, która została zawarta na czas określony, może nastąpić przez obie strony, w sytuacjach i terminach, które zostały określone w umowie. Umowę można wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, w niektórych przypadkach bez zachowania okresu wypowiedzenia. Aby poprawnie sporządzić wypowiedzenie umowy najmu, należy w formie pisemnej uwzględnić takie elementy jak:

 1. Miejscowość i datę sporządzenia
 2. Dane strony wypowiadającej umowę (najemcy lub osoby wynajmującej)
 3. Dane strony, której umowa jest wypowiadana
 4. Podstawę wypowiedzenia, którą może określać artykuł z Kodeksu Cywilnego
 5. Określenie przedmiotu najmu
 6. Określenie terminu, wraz z którym umowa przestaje być ważna
 7. Uzasadnienie wypowiedzenia
 8. Podpis strony wypowiadającej umowę

Potrzebujesz pomocy w kwestii wypowiedzenia umowy najmu? Zapraszamy do kancelarii prawnej Ubi ius w Lublinie. U nas możecie liczyć na profesjonalną poradę prawną i rzetelną obsługę. Prawnik od spraw cywilnych Lublin.

Wypowiedzenie umowy najmu pomoc prawna, między innymi przy:

 • wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania
 • wypowiedzeniu umowy najmu mieszkania przez najemcę
 • rozwiązaniu umowy najmu z winy wynajmującego
 • wypowiedzeniu umowy najmu lokalu użytkowego

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!