Powrót

Roszczenie posesoryjne prawnik


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy pomagający w sprawach o roszczenie posesoryjne

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o roszczenie posesoryjne?

Podczas gdy nasze posiadanie rzeczy zostało w jakiś sposób naruszone, możemy wystąpić do sądu z powództwem posesoryjnym, na podstawie art. 344 k.c. Według niego celem roszczenia jest przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń. Przywrócenie stanu poprzedniego będzie zazwyczaj polegało na wydaniu rzeczy dotychczasowemu posiadaczowi.

Zaniechanie naruszeń zrealizowane będzie poprzez wydanie przez sąd orzekający odpowiednich zakazów lub nakazów. Legitymacja czynna do wystąpienia z powództwem przysługuje aktualnemu posiadaczowi. Co więcej, możliwość wystąpienia z powództwem posesoryjnym ma zarówno posiadacz samoistny, jak i posiadacz zależny. Możliwość ta nie jest determinowana przez dobrą lub złą wiarę posiadacza.

Legitymowany biernie to ten, kto samowolnie naruszył posiadanie, a także ten na czyją korzyść naruszenie to nastąpiło. Z roszczeniem można wystąpić również przeciwko właścicielowi rzeczy, podczas gdy samowolnie naruszy on nasze posiadanie. Naruszenie oznaczać może zarówno zakłócenie posiadania rzeczy, jak również pozbawienie jej posiadania. Ogromną zaletą postępowania posesoryjnego jest jego szybkość. Zgodnie z art. 478 k.p.c. sąd nie rozpoznaje, kto naprawdę jest posiadaczem rzeczy, a także dobrej wiary pozwanego, a jedynie jego ostatni stan posiadania.

W efekcie nie ma potrzeby udowadniania przed sądem, że przysługuje nam tytuł prawny do rzeczy, okres trwania procesu ulega skróceniu oraz daje możliwość szybszego uzyskania posiadania. Występując z powództwem posesoryjnym do sądu, należy wykazać ostatni stan posiadania, a więc to, że rzecz przed naruszeniem pozostawała w naszym posiadaniu oraz sam fakt samowolnego naruszenia.

Art.342 k.c. mówi, iż nie wolno samowolnie naruszać posiadania, choćby posiadacz miał złe intencje. Osoba, przeciwko której zostało skierowane roszczenie posesoryjne, może bronić się poprzez przedstawienie prawomocnego orzeczenia sądowego, lub innego organu państwowego powołanego do rozpoznawania podobnych spraw.

Kancelaria prawna Ubiius przy doskonałej znajomości prawa pomoże Ci odzyskać Twoją własność. Nasza oferta zawiera usługi dotyczące ochrony własności, podchodzimy do prowadzonych spraw z pełnym zaangażowaniem, gdyż dobro naszych Klientów leży nam na sercu.

Kancelaria Prawna UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
biurowiec COMBO IT
20-531 Lublin

TELEFON: 600 096 744

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!