Powrót

Rejestracja znaku towarowego – kancelaria


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci / Radcy prawni / rejestracja znaku towarowego w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników przy rejestracji znaku towarowego?

Znakiem towarowym może być każde graficzne oznaczenie umieszczane na produkcie, o ile będzie ono odróżniać i identyfikować towar na tle innych, konkurencyjnych. Nie zawsze znak towarowy musi być nowatorski i niekonwencjonalny. Ważne jednak, by przyciągał klientów i był rozpoznawalny, charakterystyczny.

Znak towarowy to nie tylko logo i nazwa firmy. Do tej kategorii można zaliczyć również inne formy graficzne (emblematy, rysunki), słowne (slogan, hasło), dźwiękowe (np. dżingiel, melodię), a nawet przestrzenne (np. kształt opakowania).

Zanim jednak udamy się do Urzędu Patentowego, warto przekonać się, czy w ogóle uda nam się zarejestrować wymyślony znak towarowy. Można to zrobić poprzez analizę znaków dotychczas zgłoszonych do rejestru. Sprawdzenie, czy ktoś wcześniej nie zastrzegł już podobnego znaku to badanie tzw. zdolności rejestrowej.

W ewentualnym wniosku należy wskazać towary i usługi, jakie będziemy oznaczali znakiem. Warto pamiętać wówczas o tym, że w przyszłości zakres działalności firmy może się rozszerzyć. Dlatego już na początku lepiej wpisać wszystkie potencjalne zastosowania, gdyż później nie będzie już szansy na wprowadzenie zmian. Wybór odpowiedniej klasy towarów i usług jest więc niezwykle istotny.

Po wypełnieniu formularza o udzielenie prawa ochronnego trzeba go złożyć w Urzędzie Patentowym. Można to zrobić za pośrednictwem poczty, faksu, online, osobiście lub poprzez pełnomocnika, którym może być wyłącznie rzecznik patentowy.

W kolejnym etapie Urząd Patentowy sprawdza wniosek i bada jego zasadność. Okres ten trwa kilka miesięcy. Przede wszystkim analizuje się, czy dokumenty są wypełnione poprawnie od strony formalnej, czy uiszczono opłatę za zgłoszenie (450 zł lub 400 zł za zgłoszenie online) i czy nie ma przesłanek, które uniemożliwiałyby rejestrację.

Powodem odmownej decyzji urzędu może być wprowadzanie w błąd potencjalnych klientów, co do pochodzenia, rodzaju lub charakteru produktu. Nie uda nam się zarejestrować znaku, który narusza dobre obyczaje, porządek publiczny albo interes osób trzecich ani takiego, który wykorzystuje symbole narodowe RP lub innego, obcego państwa czy międzynarodowej organizacji.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!