Powrót

Rejestracja spółek z o.o. pomoc prawna


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy / Adwokaci / Radcy od rejestracji sp. z o.o. w Lublinie

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach rejestracji sp. z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna lub więcej osób fizycznych (albo prawnych) niezależnie od tego, jakie jest ich obywatelstwo czy siedziba. Do zarządu jednak mogą wejść wyłącznie osoby fizyczne. Jedną z istotnych cech spółek z o.o. jest brak osobistej odpowiedzialności wspólników. Oznacza to, że nie odpowiadają oni majątkiem prywatnym za zobowiązania firmy. Ryzyko jest mniejsze niż przy innych typach działalności, dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się właśnie na tę formę prowadzenia biznesu.

Na początku należy sporządzić umowę spółki, która z założenia jest aktem notarialnym. Określa się w nim siedzibę, dane firmy, wysokość kapitału zakładowego, a także przedmiot działalności. W dokumencie warto zawrzeć informację o wartości nominalnej i ilości udziałów poszczególnych wspólników, a także o ewentualnych spadkobiercach. Minimalny kapitał zakładowy w przypadku sp. z o.o. wynosi 5000 zł, a minimalna wartość pojedynczego udziału – 50 zł. Opłata notarialna w przypadku umowy uzależniona jest od wielkości kapitału zakładowego.

Tak przygotowaną umowę spółki powinni podpisać wszyscy wspólnicy, a członkowie zarządu muszą to zrobić w obecności notariusza. Jest to istotne dla kolejnego etapu, w którym wzory podpisów staną się niezbędnym elementem formularza rejestracyjnego.

Następnym krokiem jest właśnie zgłoszenie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy to zrobić maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej zawiązania, inaczej umowa ulegnie unieważnieniu. Dopiero po rejestracji nowe przedsiębiorstwo zyska osobowość prawną. Opłata za wpis do KRS wynosi 500 zł, a w przypadku spółek rejestrowanych trybie S24 – 250 zł.
Do wniosku nie musimy dołączać dodatkowych dokumentów. Zgłoszenia do ZUS-u, urzędu statystycznego czy urzędu skarbowego zostaną przekazane w formie elektronicznej przez sąd rejestrowy. Wpis do rejestru powinien automatycznie powodować nadanie numerów NIP i REGON. Zarejestrowana spółka z o.o. może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa, w tym prawa własności np. do nieruchomości.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!