Powrót

Pomoc prawna legalizacja pobytu


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Pomoc prawna - zapraszamy do kontaktu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników UBI IUS?

Zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę wydaje się cudzoziemcom maksymalnie na okres 3 lat. Dokument może jednak być ważny krócej. Szczegółowe warunki przyznawania tego typu zezwoleń reguluje ustawa o cudzoziemcach. Określa ona, że przebywanie obcokrajowca na terytorium RP przez czas dłuższy niż 3 miesiące może być uzasadnione przez określony cel pobytu, taki jak nauka, praca, szkolenie zawodowe, prowadzenie badań naukowych lub własnej działalności gospodarczej. Jakie są pozostałe podstawowe warunki niezbędne do legalizacji pobytu w Polsce?
Najważniejszym i podstawowym wymogiem, który powinien zostać spełniony przez cudzoziemca (np. Anglika), jest oczywiście legalne przekroczenie granicy naszego kraju. Każdy obcokrajowiec wjeżdżający na terytorium RP ma obowiązek posiadać ważny dokument np. paszport. Obywatel Wielkiej Brytanii, który chce pozostać w Polsce na dłużej niż 3 miesiące, powinien zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w ostatnim dniu legalnego przybywania na terytorium państwa polskiego. Oprócz uzasadnienia celu pobytu dokument powinien zawierać dane osobowe cudzoziemca, wskazane miejsce pobytu, a także informację o stanie cywilnym i rodzinnym. Wniosek można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika np. z profesjonalnej kancelarii zajmującej się pomocą prawną dla Anglików w Polsce (taką kancelarią jest kancelaria Ubi Ius).

W naszej kancelarii pomoc prawna dla Anglików w Polsce obejmuje cały proces legalizacji pobytu, uzyskiwania zezwolenia na pracę czy zakładania i rejestracji spółki na terenie kraju. Wspieramy również brytyjskich klientów, którzy ubiegają się o rozwód z obywatelem polskim. Przygotowujemy wszystkie niezbędne wnioski, sporządzamy pełną dokumentację, piszemy odwołania, składamy je w urzędach (o ile to możliwe – niekiedy konieczne jest osobiste stawienie się w instytucji) i reprezentujemy cudzoziemców przed jednostkami administracji publicznej.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!