Powrót

Odszkodowanie za nieumyślne spowodowanie śmierci


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Szukasz adwokata specjalizującego się w odszkodowaniach? zapraszamy do kontaktu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach o odszkodowanie za nieumyślne spowodowanie śmierci?

Nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka jest w myśl przepisów obowiązującego w Polsce prawa przestępstwem. Od zabójstwa odróżnia je zamiar sprawcy, natomiast skutek jest taki sam- śmierć człowieka. W przypadku zabójstwa mówimy o zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, jest ono zawsze umyślne. Jeżeli chodzi o nieumyślność, oznacza ona, że sprawca czynu dokonał go przy braku zachowania ostrożności, jaką powinien był ( a nawet miał obowiązek ) zachować. O nieumyślności mówimy również wtedy, gdy sprawca mógł przewidzieć lub wręcz przewidywał, że może popełnić przestępstwo.

Obowiązujące w Polsce prawo stanowi, że przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci ścigane jest z urzędu, z oskarżenia prokuratora. Nie należy do grupy przestępstw wnioskowanych. W myśl przepisów polskiego prawa można dochodzić na drodze postępowania cywilnego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci człowieka spowodowanej nieumyślnie. Śmierć osoby z najbliższej rodziny może być potraktowana jako naruszenie dóbr osobistych związane z przerwaniem więzi emocjonalnej, jaka łączyła osobę zmarłą z jej bliskim wnioskującym o wypłatę świadczenia oraz naruszeniem prawa do życia rodzinnego.

Śmierć bliskiej osoby wywiera duże piętno na psychice członków jej rodziny. Oprócz możliwości wystąpienia u nich zaburzeń typu depresyjnego może nastąpić również znaczne pogorszenie się ich sytuacji materialnej, jeżeli osoba zmarła miała znaczący wkład w wysokość domowego budżetu. W trakcie ustalania tego, jaki rozmiar mają cierpienia rodziny, których najbliższy poniósł śmierć, brane są pod uwagę pojawiające się u jej członków zaburzenia psychiczne, ich rodzaj, czas utrzymywania się oraz sposób ich leczenia.

Istotny jest tutaj również wiek poszczególnych członków tej rodziny. Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc tym osobom, które zdecydują się wystąpić o wypłatę odszkodowania z tytułu dokonanego przez ustalonego przez sąd sprawcę nieumyślnego spowodowania śmierci ich bliskiej osoby. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, możecie więc Państwo liczyć na profesjonalną pomoc. Zapraszamy do kontaktu z nami drogą mailową lub telefoniczną. W ten sposób możemy umówić się na spotkanie w biurze naszej kancelarii.

Więcej informacji na temat odszkodowań za śmierć znajdziecie tu: https://ubiius.pl/odszkodowanie-za-smierc/

Kancelaria prawna Czuby Lublin UBI IUS Sp. z o.o.

ADRES
ul. Fantastyczna 8/1 A
20-531 Lublin

TELEFON: 600 096 744

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!