Powrót

Ochrona petytoryjna – ochrona własności


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Ochrona własności - pomoc prawna Lublin

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach ochrony własności?

Ochrona własności czyli ochrona petytoryjna jest gwarantowaną przez konstytucję swobodą korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi, bez udziału osób trzecich. Obejmuje ona środki prawne, służące właścicielowi w sytuacji naruszenia prawa i realizowana jest przez prawo cywilne, karne i administracyjne. Prawo własności stanowi fundamentalne prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym i skutecznym wobec wszystkich innych osób. Powinnością osób trzecich jest poszanowanie cudzego prawa własności. Roszczenie petytoryjne jako podstawowe narzędzie prawa cywilnego, którego celem jest ochrona własności, przybiera postać roszczenia windykacyjnego, negatoryjnego lub roszczeń uzupełniających.

Roszczenie windykacyjne głosi, że właściciel ma prawo żądać od osoby, która kieruje jego rzeczą, wydania jej, wyłączając sytuację, w której osoba trzecia również posiada prawo do władania tą rzeczą. O roszczeniu negatoryjnym mówimy wówczas, kiedy osoba trzecia narusza prawo rzeczowe właściciela w odmienny sposób niż przez odebranie mu władzy nad rzeczą. Wtedy właściciel ma prawo zażądać od osoby trzeciej, by dokonała przywrócenia stanu rzeczy zgodnego z prawem i odstąpiła od dalszych naruszeń.

Roszczenia uzupełniające zaś umożliwiają wyegzekwowanie wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków oraz ich równowartości albo naprawienia szkody, która wynikła z powodu zużycia, pogorszenia kondycji, albo utraty rzeczy. Roszczenie posesoryjne może być roszczeniem o ochronę utraconego posiadania, a więc o przywrócenie posiadania przez wydanie rzeczy lub roszczenie o przywrócenie posiadania poprzez wydanie pozwanemu właściwych nakazów i zakazów. W procesie posesoryjnym mamy do czynienia z ochroną stanu faktycznego, a nie prawa. Zatem z roszczeniem posesoryjnym może wystąpić tylko i wyłącznie posiadacz (samoistny, a także zależny). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i szukasz porady prawnej w kwestii ochrony własności, zapraszamy do naszej kancelarii lub do kontaktu telefonicznego.

Zobacz tez: odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

 

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!