Powrót

Analiza stanu prawnego nieruchomości


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości. Ponadto, w każdym przypadku umożliwiamy Klientom wgląd we wszelakie poczynione działania oraz stwarzamy możliwość nadzoru nad postępami w sprawie.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Prawnicy, adwokaci od spraw analiz stanu prawnego nieruchomości

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników w sprawach o analizę stanu prawnego nieruchomości?

Podczas zakupu nieruchomości warto zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez analizę stanu prawnego nieruchomości. Warto przeprowadzić ją przed podpisaniem umowy o kupnie gruntu, ponieważ może to uchronić przed wieloma nieprzyjemnościami i problemami, takimi jak nieważność transakcji lub obciążenie nabywcy odpowiedzialnością. Analiza stanu prawnego nieruchomości pozwala ujawnić wszelkie informacje, które mogą zaważyć na decyzji nabywcy dotyczącej kupna danej nieruchomości. Pewne fakty, których można dowiedzieć się podczas analizy stanu prawnego nieruchomości, mogą także stanowić podstawę do negocjacji ceny przez kupującego.

Co należy zrobić przed zakupem nieruchomości?

Podstawową czynnością, jakiej należy dokonać przed podpisaniem umowy o zakupie nieruchomości, jest analiza informacji zawartych w księdze wieczystej. Księga wieczysta jest rodzajem rejestru publicznego, w którym spisywane są różne informacje na temat gruntów oraz nieruchomości. Każda osoba może zapoznać się z informacjami zapisanymi w księdze wieczystej, co znacznie ułatwia ujawnienie stanu prawnego danej nieruchomości.

Kto prowadzi księgi wieczyste?

Księgi wieczyste są prowadzone przez odpowiednie wydziały sądów rejonowych. Aby ułatwić poruszanie się po obszernych rejestrach ksiąg wieczystych, są one prowadzone w formie teleinformatycznej. Znacząco ułatwia to poszukiwanie odpowiednich informacji oraz zapisów prawnych w niej umieszczonych.

Jakie informacje można odnaleźć w księdze wieczystej?

Księgi wieczyste są podzielone na odpowiednie działy, przy czym w każdym z nich można znaleźć różne rodzaje informacji na temat nieruchomości. Dział I zawiera podstawowe dane na temat nieruchomości, między innymi takie, jak: czym jest dana nieruchomość, jaka jest jej lokalizacja oraz wielkość. Można tam także znaleźć informacje na temat tego, czy istnieją jakiekolwiek prawa związane z nieruchomością, a także czy zostały ustanowione zasady dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Dział II jest natomiast działem, który zawiera dane właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. W dziale III są zawarte niezwykle istotne dla kupującego informacje, ponieważ można tam dowiedzieć się, czy na nieruchomości ciążą ograniczone prawa rzeczowe, czy do nieruchomości mają prawa osoby trzecie oraz czy istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV to natomiast informacje o tym, czy na danym gruncie ciąży hipoteka.

Czy księga wieczysta może być zabezpieczeniem dla nabywcy?

Tak, znajomość informacji zawartych w księdze wieczystej jest wręcz niezbędna, ponieważ stanowią one zabezpieczenie dla potencjalnego nabywcy gruntu. Istnieje bowiem prawo mówiące o tym, że kupujący nie ma prawo do odszkodowania ani unieważnienia umowy w przypadku, gdy nie zapoznał się on z informacjami dotyczącymi np. obciążenia nieruchomości hipoteką zawartymi w księdze wieczystej, lecz polegał jedynie na oświadczeniu zbywcy na temat braku jakichkolwiek zobowiązań wiążących się z nabyciem nieruchomości.

Czy podczas analizy stanu prawnego nieruchomości wystarczy zapoznać się z informacjami zawartymi w księdze wieczystej?

Nie należy poprzestawać na informacji zapisanej w księdze wieczystej, ponieważ nie daje ona pełnego poglądu na stan faktyczny nieruchomości. Zawiera ona jedynie podstawowe zapisy prawne, dlatego nie jest możliwa dogłębna analiza stanu prawnego nieruchomości. Odpowiednim zabezpieczeniem dla nabywcy będzie natomiast skorzystanie z profesjonalnej analizy stanu prawnego nieruchomości, podczas której zostaną sprawdzone także inne dokumenty oraz informacje. Profesjonalna kancelaria prawna pomoże w zdobyciu niezbędnych dokumentów zarówno od strony transakcji, jak i od organów administracji publicznej. Dzięki pomocy profesjonalnego radcy prawnego możliwe będzie uniknięcie wszelkich błędów i nieporozumień wynikających z nieodpowiedniej analizy treści dokumentów.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!