Powrót

Pomoc prawna dla cudzoziemców Lublin


W każdym momencie zespół wykwalifikowanej kadry chętnie udzieli wyczerpujących informacji, odpowiednich wskazówek i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych jest firma UBI IUS Sp. z o.o., Ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin, w celach kontaktowych w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Pomoc prawna - dla cudzoziemców - zapraszamy do kontaktu

Ubi ius, ibi onus | gdzie prawo, tam obowiązek.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawników UBI IUS?

Do legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju konieczne okazuje się spełnienie kilku kluczowych warunków. Pierwszy i najważniejszy to oczywiście legalne, a więc zgodne z polskimi przepisami przekroczenie granicy. Wymogi dotyczące wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa o cudzoziemcach. W tym akcie znajdziemy regulacje dotyczące imigrantów, ich przejazdu, pobytu i opuszczania granic państwa polskiego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielić może Państwu również adwokat od spraw cudzoziemców z naszej kancelarii.

Według przepisów przywołanej wyżej ustawy każdy cudzoziemiec wjeżdżający na teren Polski powinien dysponować ważnym dokumentem podróży. Może to być paszport lub dowód osobisty. Obywatele niektórych państw muszą jeszcze spełnić dodatkowy wymóg. Jest nim posiadanie ważnej wizy uprawniającej do przekroczenia granicy.

Obcokrajowcy, którzy znaleźli się na obszarze RP i planują zostać w kraju dłużej niż 3 miesiące, mają obowiązek wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy. Taki wniosek pomoże Państwu przygotować adwokat od spraw cudzoziemców. Dokument należy skierować do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu oraz wskazać i uzasadnić cel pobytu (np. prowadzenie badań, edukacja na studiach wyższych, praca zarobkowa, prowadzenie działalności gospodarczej). Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać wydane na okres do 3 lat, a wniosek można złożyć nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

W naszej kancelarii doświadczeni adwokaci od spraw cudzoziemców oferują profesjonalne wsparcie podczas długiego i często skomplikowanego procesu ubiegania się o kartę pobytu i zezwolenie na pobyt czasowy, tolerowany lub stały. Na zlecenie zgłaszających się do nas osób sporządzamy stosowne wnioski i reprezentujemy klientów w instytucjach i urzędach administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych i świadczymy usługi związane z uzyskaniem statusu uchodźcy, pozwolenia na pracę, założeniem i rejestracją firmy czy przeprowadzeniem rozwodu obywateli polskich z cudzoziemcami.

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!