Rozwód za porozumieniem stron

17.08.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Rozwód za porozumieniem stron

Rozwody nie są nigdy przyjemną sprawą. Wiążą się one z dużą ilością stresu i wieloma trudnościami. Szczególnie ciężkie do przejścia mogą okazać się rozwody małżonków będących obecnie w konflikcie. Jeśli małżonkowie nie chcą współpracować podczas sprawy rozwodowej, taki proces może się znacząco przedłużyć, być bardzo męczący oraz wiązać się ze znacznie wyższymi kosztami.

Przykładem rozwodu małżeństwa, które było ze sobą skłócone, jest rozwód pani Marty i pana Wojciecha. Nie mogli się oni dogadać w sprawie wspólnego mieszkania oraz opieki nad dziećmi, dlatego ich sprawa rozwodowa znacznie się przedłużyła. W związku z wieloma kłótniami i innymi nieprzyjemnościami pogorszyły się także relacje rodziców z dziećmi, a rozwód negatywnie wpłynął także na stan psychiczny byłych współmałżonków.

Z tego powodu wiele prawników namawia swoich klientów do polubownego rozwiązania małżeństwa. Rozwód za porozumieniem stron jest bowiem znacznie szybszą procedurą, która pozwala uzyskać znacznie korzystniejsze warunki dla obu stron. Taki rozwód wiąże się z mniejszą ilością stresu oraz negatywnych emocji, co bez wątpienia wpływa pozytywnie na stan psychiczny obu stron. Rozwód za porozumieniem stron jest też znacznie mniej traumatyczny dla dzieci, ponieważ nie muszą one przez wiele miesięcy być świadkami negatywnych emocji, których doświadczają rodzice.

Rozwód za porozumieniem stron był wyborem pani Kornelii i pana Adriana. Oboje postanowili rozstać się w zgodzie i ustalić wspólne warunki odpowiadające obydwu stronom. Z tego powodu sprawa przebiegła szybko, co poskutkowało uzyskaniem prawomocnego wyroku sądu już po kilku miesiącach. Wyrok był satysfakcjonujący dla obu stron, ponieważ państwo Kornelia i Adrian postanowili współpracować i odnosić się do siebie z szacunkiem. Rozwód za porozumieniem stron był w tym wypadku najlepszym wyborem także ze względu na dzieci, które nie odczuły znaczącej traumy związanej z rozstaniem się rodziców.

Co orzeka sąd podczas wydawania wyroku rozwodowego?

Wyrok sądu w sprawach rozwodowych ma za zadanie orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. Sąd orzeka także winę za rozpad związku, jednak może od tej czynności odstąpić, jeśli oboje małżonków wyrazi na to zgodę. W sądzie należy także ustalić, który z rodziców będzie opiekował się wspólnym potomstwem oraz na jakich zasadach będą odbywały się kontakty z drugim rodzicem. Sąd ustala także obowiązek alimentacyjny, a także rozstrzyga, na jakich zasadach osoby po rozwodzie będą korzystały ze wspólnego mieszkania. Podczas rozwodu istotną kwestią jest również podział wspólnego majątku. Prawomocny wyrok sądu można uzyskać wtedy, gdy mamy do czynienia ze sprawą, jaką jest rozwód za porozumieniem stron.

Rozwód a opieka nad małoletnim potomstwem

Sąd podczas rozwodu może przyznać pełną władzę rodzicielską tylko jednej ze stron, natomiast drugiej stronie ograniczyć prawa do opieki nad dzieckiem. Takie rozwiązanie pozwala jednemu rodzicowi decydować na temat ważnych aspektów życia dziecka, np. szkoła, do której uczęszcza, czy miejsca, do których jeździ. Sąd może także w pewnych wypadkach całkowicie odebrać władzę rodzicielską jednemu z rodziców.

W innym wypadku sąd przyznaje pełną władzę rodzicielską zarówno ojcu, jak i matce. W takiej sytuacji jednak oboje małżonków musi przedstawić zgodny plan rodzicielski, który będzie określał, w jaki sposób wykonywana jest władza rodzicielska po rozwodzie. Zwykle w praktyce wygląda to tak, że dziecko zamieszkuje na stałe z jednym z rodziców, natomiast drugi rodzic regularnie widuje się z dzieckiem i zabiera je do siebie na przykład na święta, wakacje lub ferie. Wszystko to jest określone w planie rodzicielskim przedstawionym przed sądem.

Bieżące koszty życia dziecka zazwyczaj pokrywa jeden z rodziców. Na drugiego najczęściej nakładany jest obowiązek płacenia comiesięcznych alimentów. W ten sposób każdy z rodziców może mieć faktyczny wkład w opiekę i życie potomstwa.

Sprawa rozwodowa

Podczas rozwodu konieczna będzie pomoc prawnika, który pomoże w negocjacjach między małżonkami oraz w szybkim i sprawnym zakończeniu sprawy rozwodowej. W Kancelarii Prawnej UBI IUS w Lublinie znajdziesz prawników, którzy pomogą podczas sprawy rozwodowej. Zawsze zachęcamy swoich klientów do rozwodu za porozumieniem stron, który jest znacznie szybszy i ponosi za sobą mniej stresu. Z chęcią pomożemy jednak również przy sprawach, w których małżonkowie żyją w konflikcie. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Prawnej UBI IUS.