Adwokat / radca prawny / prawnik

Poznaj nas - Kancelaria Prawna UBI IUS

Prawnik Lublin

Prawnik zajmujący się prawem handlowym

UBI IUS prawnik Lublin, adwokat, radca prawny – u nas znajdziesz zespół specjalistów. W przepisach prawa handlowego zawarte są zasady, na których opiera się funkcjonowanie przedsiębiorstwa w Polsce. Prawo to określa, w jaki sposób powinno rozpocząć się prowadzenie działalności handlowej oraz jak należy ją zakończyć. Prawo handlowe jest częścią prawa cywilnego. W przeciwieństwie do niektórych krajów, takich ja Włochy, polski ustawodawca nie zdecydował się na włączenie regulacji obejmujących zasady sporządzania umów handlowych wprost do kodeksów cywilnych. Przepisy prawa handlowego mogą wydać się przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju skomplikowane. Zdarza się nawet, że doświadczeni przedsiębiorcy mają problem ze zrozumieniem niektórych zapisów. Zwłaszcza, że co pewien czas ustawodawca wprowadza w nich zmiany. Wydaje się więc, że każda osoba prowadząca działalność biznesową związaną z handlem powinna zapewnić sobie możliwość konsultacji z doświadczonym prawnikiem. Pozwoli to uniknąć wielu problemów. Taką właśnie pomoc prawną oferuje kancelaria prawna UBI IUS, której biuro mieści się w Lublinie przy ulicy Fantastycznej. Nasi prawnicy pomagają przedsiębiorcom w sprawach dotyczących prawa handlowego. Dzięki nim łatwiej będzie Ci przystąpić do rejestracji własnej działalności, monitorować działalność spółki, a w razie takiej potrzeby sprawnie przeprowadzić jej podział lub też zakończyć jej istnienie. Profesjonalna pomoc prawna okaże się również przydatna w sytuacji, gdy przedsiębiorca zajmuje się negocjowaniem ważnej dla niego umowy handlowej. Wszelkie zaniedbania w tym temacie mogą skutkować późniejszymi problemami, które mogą spowodować trudności w płynnym działaniu firmy. Najlepiej zapewnić więc sobie stały dostęp do pomocy prawnej. Mieszkasz w Lublinie lub w jego bliskich okolicach i potrzebujesz konsultacji z prawnikiem, których przedmiotem będą zagadnienia dotyczące prawa handlowego? Skontaktuj się z kancelarią UBI IUS, cieszącą się dużym uznaniem w stolicy województwa. Zadzwoń lub wyślij wiadomość za pośrednictwem formularza widocznego na stronie internetowej UBI IUS. Jesteśmy przekonani o tym, że współpraca z nami umożliwi Ci szybki rozwój Twojego biznesu. Ty będziesz mógł skupić się na prowadzeniu bieżącej działalności, my zajmiemy się wszystkimi formalnościami natury prawnej.

Prawnik zajmujący się windykacją

Najkrótsza definicja windykacji to próba odzyskania pewnych dóbr materialnych przy wykorzystaniu wyłącznie tych środków, które przewidziane są w przepisach obowiązującego prawa. To słowo w Polsce kojarzy się wielu osobom z windykacją komorniczą. Tymczasem windykator i komornik to dwie różne funkcje, chociaż cel działania osób je pełniących wydaje się ten sam. Można wyróżnić dwa rodzaje windykacji- polubowną i sądową. Ta pierwsza nazywana jest też miękką. Polega na regularnym przesyłaniu dłużnikowi pism zawierających przypomnienie o konieczności spłaty należności. Wezwanie do zapłaty może zawierać tzw. noty odsetkowe. Osoba która zalega z płatnością zostaje również poinformowana, że brak spłaty długu w wyznaczonym terminie będzie skutkował wszczęciem postępowania sądowego wobec niej. W przypadku, gdy dłużnik nie zamierza mimo to spłacić należności, sprawa trafia do sądu. Na mocy wydanego wyroku dłużnik zostaje zobowiązany do zwrotu pieniędzy. Mieszkasz w Lublinie lub w bliskich okolicach tego miasta i potrzebujesz konsultacji prawniczych dotyczących sprawy związanej z windykacją? Skontaktuj się z kancelarią prawną UBI IUS. Prawnicy z którymi współpracujemy mają duże doświadczenie w temacie windykacji. Skorzystaj z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej kancelarii lub zadzwoń. W ten sposób umówisz się na spotkanie w naszym biurze, które znajduje się przy ulicy Fantastycznej. Przygotuj dokumenty związane z Twoją sprawą, przypomnij sobie wszelkie szczegóły jej dotyczące. Kiedy przedstawisz prawnikowi swoją sytuację, będzie on mógł na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji zdecydować o tym, co należy zrobić, aby Twój dłużnik jak najszybciej spłacił swoją należność. Do osiągnięcia tego celu zostaną użyte wszystkie środki przewidziane w przepisach obowiązującego w Polsce prawa.

Prawnik zajmujący się prawem budowlanym

Prawo budowlane obowiązujące na terenie Polski szczegółowo określa zasady, na jakich odbywa się w naszym kraju tworzenie projektów inwestycji budowlanych, ich realizacja, utrzymanie już istniejących obiektów oraz ich rozbiórka. Przepisy prawa budowlanego wskazują również szczegółowo, jaki jest zakres działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Prawo to dotyczy również kwestii związanych z relacją pomiędzy budownictwem a ekologią, określa także sposób postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej. Przepisy te dla przeciętnego człowieka mogą wydać się skomplikowane. Dlatego też w przypadku, gdy planujesz realizację inwestycji budowlanej ( np. w Lublinie ), warto jest zasięgnąć profesjonalnej porady prawnika. Taką właśnie usługę oferuje kancelaria prawna UBI IUS. Możesz liczyć na pomoc z naszej strony w każdym przypadku, w którym właściwe jest zastosowanie przepisów prawa budowlanego. Zajmujemy się również obsługą prawną firm z branży budowlanej. Dzięki nam wszelkie formalności dotyczące budowy obiektu mieszkalnego, biurowego lub magazynowego zostaną dopełnione. Jesteśmy również gotowi reprezentować klientów kancelarii w trakcie postępowania sądowego, jeżeli do takiego dojdzie. Podejmując z nami współpracę możesz mieć pewność, że żaden prawny aspekt związany z realizowaną przez Ciebie inwestycją nie zostanie pominięty. Ty będziesz mógł skupić się tylko i wyłącznie na sprawach z nią związanych, wszelkimi formalnościami zajmą się nasi prawnicy. Mieszkasz w Lublinie i potrzebujesz konsultacji w temacie prawa budowlanego? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z umieszczonego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego. W ten sposób możliwe jest umówienie spotkania, które odbędzie się w biurze kancelarii. Zapoznasz nas w trakcie jego trwania ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami, zaprezentujesz także posiadaną przez Ciebie dokumentację. Wtedy nasi prawnicy ustalą strategię dalszego działania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Prawnik zajmujący się prawem pracy

Dzięki prawu pracy uregulowane zostały w Polsce kwestie związane z wzajemnymi relacjami pracodawców i pracowników. W przepisach tego prawa szczegółowo opisane zostało to, jak dochodzi do powstania stosunku pracy, na jakich zasadach można wprowadzić w nim zmiany, kiedy stosunek pracy ustaje. Można tutaj znaleźć szczegóły dotyczące możliwości udania się przez pracownika na urlop, ochrony obejmującej pracownice będące w ciąży oraz te, które już urodziły dziecko. Prawo pracy obejmuje również kwestie dotyczące rozwiązywania sporów pomiędzy zatrudniającym a zatrudnionym i równego traktowania wszystkich pracowników. Znaleźć tutaj można również przepisy prawa określające to, jak powinna wyglądać procedura w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia z pracy i złożenia wypowiedzenia. Znajdują się tu regulacje dotyczące postępowania w razie, gdy na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku. Jak widać ta gałąź prawa jest dosyć obszerna. Postępowania dotyczące prawa pracy ( toczące się także w Lublinie ) mogą potrwać długo, zanim zostanie wydany wyrok. Występując na drogę sądową warto jest zapewnić sobie pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej. Doświadczeni w prowadzeniu tego typu spraw prawnicy wykorzystają wszystkie przewidziane w polskim prawie sposoby, aby doprowadzić do wydania wyroku, który będzie Cię satysfakcjonował. Taką właśnie kancelarią jest UBI IUS. Zadzwoń do nas lub napisz, aby umówić się na spotkanie, które odbędzie się w naszym lubelskim biurze. Przygotuj wszystkie dokumenty związane z Twoja sprawą i postaraj się przypomnieć sobie wszystkie istotne szczegóły. Kiedy zapoznamy się z nimi, będziemy mogli podjąć decyzję o dalszych krokach.

Prawnik Lublin: zajmujący się odszkodowaniami

Odszkodowaniem nazywamy świadczenie wypłacane osobie, która poniosła szkodę, jako formę jej naprawienia. Do wypłacenia odszkodowania zobowiązana jest ta osoba prawna lub fizyczna, która wspomnianą szkodę wyrządziła lub która jest odpowiedzialna za to, że miała ona miejsce. Tak stanowią przepisy prawa, które obowiązują na terytorium Polski. W praktyce często jednak bywa tak, że osoba poszkodowana ma ogromne problemy z uzyskaniem wypłaty świadczenia w takiej wysokości, aby w pełni rekompensowało ono poniesione straty. Niestety zdarza się, że ubezpieczyciele nie są do końca uczciwi wobec tych, którzy występują o wypłatę należnych im pieniędzy. Wypłacone odszkodowanie jest albo zbyt niskie względem poniesionych przez starającą się o nie osobę strat, lub też co gorsza zapada decyzja o uznaniu wniosku za bezzasadny. Wówczas żadne pieniądze nie zostają wypłacone. Na szczęście od decyzji firmy ubezpieczeniowej można się odwołać. W takim przypadku można próbować dochodzić swoich praw samodzielnie, zdecydowanie lepiej jest jednak skonsultować się z prawnikiem mającym doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odszkodowań. Szansa na końcowy sukces znacznie wtedy wzrasta. Na taką właśnie pomoc prawną możesz liczyć, jeśli skontaktujesz się z kancelarią prawna UBI IUS, której biuro mieści się w Lublinie przy ulicy Fantastycznej. Zadzwoń lub wyślij wiadomość z wykorzystaniem formularza kontaktowego, który znajdziesz na stronie internetowej kancelarii. W czasie spotkania, które odbędzie się w naszym biurze, przedstawisz nam szczegóły swojej sprawy. Najpierw będziemy chcieli się dowiedzieć, czy dopiero starasz się o wypłatę świadczenia, czy też otrzymałeś ze strony firmy ubezpieczeniowej odpowiedź odmowną, lub też przyznano Ci odszkodowanie, ale w zbyt niskiej według Ciebie wysokości. Posiadając takie informacje opracujemy strategię dalszego działania. Zawsze staramy się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie przewiduje polskie prawo, aby sprawa zakończyła się tak, jak chciałby tego nasz klient.

Prawnik zajmujący się prawem rodzinnym

Prawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego. Jego zadaniem jest regulacja stosunków prawnych zachodzących pomiędzy członkami rodziny, jak również między nią a osobami trzecimi. W ramach toczonych postępowań, których przedmiot dotyczy prawa rodzinnego, podejmowane są takie tematy, jak kwestia ustalenia tego, które z rozwiedzionych rodziców będzie miało prawo do opieki nad dzieckiem oraz podział majątku osób rozwodzących się. Ta gałąź prawa zawiera również przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego, spadków i darowizn. Jak można się domyślić, zdecydowana większość postępowań w sprawach dotyczących prawa rodzinnego związana jest z dużymi emocjami. Prawnik specjalizujący się w tej tematyce powinien więc cechować się wrażliwością i umiejętnością empatycznego spojrzenia na przedmiot sprawy. To przecież od wyroku sądowego zależy to, pod opiekę którego z rozwiedzionych rodziców trafi dziecko lub w jakiej wysokości zostaną orzeczone alimenty. Z tym wyrokiem związane będą emocje konkretnych ludzi, nie jest to tylko zapis na urzędowym papierze. Chcesz mieć pewność, że prawnik, do którego się zgłosisz będzie posiadał wymienione cechy? Skontaktuj się z kancelarią UBI IUS, której biuro znajduje się w Lublinie. Spotkasz się tutaj z życzliwością i zrozumieniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to, z czym do nas przyjdziesz, już związane jest z silnymi emocjami. Nie ma więc sensu niepotrzebne generowanie kolejnych. Zadzwoń lub prześlij wiadomość wykorzystując do tego formularz kontaktowy widoczny na stronie internetowej kancelarii. Aby możliwe było udzielenie Ci skutecznej pomocy konieczne będzie Twoje spotkanie z prawnikiem. Odbędzie się ono w biurze kancelarii. Kiedy zapozna się on ze szczegółami sprawy, z którą się do nas zgłosisz, zaproponuje konkretne rozwiązania. Zapewnij sobie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady prawnej, skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Jak pracujemy w kancelarii Ubi Ius prawnik Lublin
Co nas wyróżnia?
Profesjonalizm

Nasza kancelaria może pochwalić się bardzo dużą ilością wygranych spraw. Jesteśmy świadomi, iż każda sprawa jest inna, dlatego też do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Efektywność

Staramy się maksymalnie wykorzystać wszystkie możliwe rozwiązania, zarówno podczas reprezentowania interesów klienta w sądzie, jak i w postępowanie przedsądowym.

Uczciwość

Nasi pracownicy są terminowi i zawsze wywiązują się z umowy. Każda sprawa jest dokładnie analizowana. Warunki współpracy zawsze są uczciwe – możesz nam zaufać!

Każdą sprawę konsultujemy z adwokatem
Sprawdź, jak wygląda jej przebieg:
Jak przebiega praca naszej kancelarii

Kontakt

Konsultacje z prawnikiem

Konsultacje z adwokatem

Zespół naszych prawników

Sprawę ocenia zespół Adwokatów

Skuteczny adwokat i Radca Prawny

Podpisanie umowy

Współpraca z kancelarią UBI IUS

Rozpoczęcie działań

Sprawy prowadzone przez UBI IUS

Wygranie sprawy

Nasze oddziały
Lublin, Chełm, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Puławy, Świdnik, Zamość, Hrubieszów, Radzyń Podlaski

Zapraszamy do skorzystania z infolinii

Zadzwoń do nas – oddzwonimy!