Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku (druk)

19.03.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku (druk)

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku to kluczowy element wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Jest ono dostępne w formie pliku na naszej stronie. Złożenie tego dokumentu jest konieczne w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów sądowych, w innym wypadku sąd wzywa do przedstawienia tego oświadczenia w terminie tygodniowym.

Oświadczenie składa się z pięciu stron, na których znajduje się formularz do wypełnienia. Nie jest konieczne załączanie innych dokumentów do oświadczenia, gdyż dla sądu dokument ten stanowi wystarczającą podstawę do rozpoznania i ewentualnego zwolnienie z kosztów sądowych. Podanie nieprawdy w oświadczeniu grozi konsekwencjami finansowymi (grzywna w wysokości 1000 zł, cofnięcie zwolnienia z opłat, a w dodatku uiszczenie wszystkich opłat).

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach 2020

https://www.gov.pl/attachment/94f01e3c-008f-4c74-9699-c9dd278d15d8