Odszkodowanie za śmierć dziecka, co warto wiedzieć?

03.09.2020 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Odszkodowanie za śmierć dziecka, co warto wiedzieć?

Do roku 2008 obowiązujące na terenie Polski przepisy prawa nie były zbyt przyjazne dla tych osób, które poniosły bolesną stratę, jaką jest śmierć bliskiej osoby ( a konkretnie własnego dziecka ) w wypadku. W tym właśnie roku znowelizowano ustawę, której treść odnosiła się wprost do takich sytuacji życiowych.

Od tej pory można rozpocząć starania o uzyskanie odszkodowania z tytułu śmierci dziecka lub innej bliskiej osoby w wypadku na drodze opierając się tylko i wyłącznie na tym, że strata taka nastąpiła. Nie jest już konieczne szukanie dodatkowych powodów. W sprawach tego typu polskie sądy ogłaszają różne wyroki. Suma odszkodowania przyznanego rodzicom waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Przy ustalaniu kwoty sąd bierze pod uwagę wiek dziecka, które zginęło, wpływ jego przedwczesnego odejścia na życie codzienne rodziny, wiek i sytuację materialną osób, którym przysługuje możliwość starania się o odszkodowanie.

Trudno jest nawet wyobrazić sobie, co przeżywają rodzice, którzy ponieśli tak bolesną stratę. Znajdują się oni w złej sytuacji psychicznej często przez okres wielu miesięcy. Nie należy się dziwić temu, że w większości przypadków konieczne jest w takiej sytuacji korzystanie przez nich z profesjonalnej pomocy psychologa lub psychiatry. Co również w pełni zrozumiałe, osoby w takim stanie nie myślą w ogóle o takich kwestiach, jak odszkodowanie za śmierć dziecka.

Ewentualne starania o jego wypłatę rozpoczynają się dopiero po dłuższym okresie czasu, gdy negatywne emocje udaje się już nieco wyciszyć. Najlepiej, aby rodzice zwrócili się o pomoc do profesjonalnej kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

W przypadku, gdy dziecko zginęło w wypadku komunikacyjnym, odszkodowanie może być wypłacone z OC sprawcy zdarzenia. Co jeśli dziecko nie było bez winy, bo np. wybiegło nagle na jezdnię tuż przed autem, którego kierowca nie miał szans odpowiednio szybko zatrzymać swojego pojazdu? Informacje na ten temat znajdziemy w kodeksie cywilnym. Stanowi on, że osoba małoletnia ( czyli taka, która nie ukończyła jeszcze 13 roku życia ) nie może ponieść odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ nie jest jeszcze w stanie podjąć świadomej, przemyślanej decyzji. Oznacza to, że dziecku nie można w żadnym przypadku przypisać winy za spowodowanie zdarzenia na drodze.

Więcej na temat odszkodowań za śmierć bliskiej osoby: https://ubiius.pl/odszkodowanie-za-smierc/

Ewentualnie może dojść do pomniejszenia kwoty wypłaconego odszkodowania o tzw. przyczynienie, jeżeli zostanie stwierdzone, że zachowanie dziecka miało wpływ na to, że doszło do wypadku. Nie przewidziano jednak w przepisach prawa tego, aby osobom, którym należy się odszkodowanie odmówiono jego wypłaty po udowodnieniu, że dziecko przyczyniło się swoim nieostrożnym zachowaniem do wywołania okoliczności, w których doszło do śmiertelnego wypadku.

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

TELEFON
600 096 744

E-MAIL
odszkodowania@ubiius.pl