Mniej wypadków w 2020 roku!

15.01.2021 | Autor: Kancelaria prawna UBI IUS
Mniej wypadków w 2020 roku!

Pierwsze trzy kwartały 2020 roku wiązały się ze zmniejszoną liczbą wypadków, a także liczbą ofiar śmiertelnych na drogach w stosunku do tego samego okresu 2019. Wynika to z analizy przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego w oparciu o dane pochodzące z Policji.

Po 10 miesiącach na drogach miało miejsce o 1/5 mniej wypadków, natomiast ofiar śmiertelnych ubyło o niecałe 16%. Wynika to z tego, że ciężkość wypadków była ogromna. Tak samo jak przed dekadą na 100% wypadków zginęło aż 10 osób. Choć cały 2020 rok zakończył się z o wiele mniejszą liczbą zabitych w wypadkach, to jednak notowano w Polsce pozytywne zmiany i to bez ingerencji w ruch podczas pandemii.

Jak wyglądało bezpieczeństwo na drogach po 10 miesiącach?

Biorąc pod uwagę okres 10-ciu miesięcy w 2020 roku w stosunku do podobnego okresu 2019 roku, został odnotowany spadek wypadków drogowych w Polsce o 20,5%, co przełożyło się na zmniejszenie zabitych i rannych o 387 i 7074 osób.

W okresie od stycznia do października na skutek wypadków drogowych śmierć poniosło 470 pieszych (23% wszystkich ofiar śmiertelnych), natomiast 1551 pieszych zostało ciężko rannych (tj. 21% wszystkich ofiar ciężko rannych).

Jedynie na zebrach znajdujących się między skrzyżowaniami (na co wskazuje tabela poniżej) śmierć poniosło 148 pieszych (31% ofiar śmiertelnych wśród pieszych), natomiast 820 zostało ciężko rannych (53% ze wszystkich ciężko rannych pieszych). Warto zwrócić uwagę na to, że inną lub dodatkową kategorię stanowią wypadki z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w granicach skrzyżowań, których poniższa tabela nie dotyczy.

Podsumowanie 2020 r.

Warto zaznaczyć, że na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji w 2020 roku miało zdecydowanie wpływ ograniczenie ruchu drogowego spowodowanego pandemią. Najgorszym miesiącem 2020 roku był zdecydowanie październik, w którym śmierć poniosło 289 osób. To jedynie o 2 ofiary mniej niż w październiku 2019. Zdecydowanie większe spadki ofiar śmiertelnych odnotowano w latach 2009/2008 (-865), 2001/2000 (-760), 2010/2009 (-665), 2012/2011 (-616). Warto podkreślić, że nawet pandemia koronawirusa nie wpłynęła na osiągnięcie zaplanowanego przez KR BRD wskaźnika ofiar śmiertelnych, czyli poniżej 2000 zabitych w wypadkach w 2020 r. na zakończenie Narodowego Programu BRD 2013-2020.

W związku z bliską przyszłością tendencja spadkowa ofiar śmiertelnych wypadków wywołana pandemią, może się utrzymać jeszcze do marca 2021 r.